Mám záujem o predvedenie Predaj
×
Kontaktný formulár
×

Predaj

Modul podporuje celý obchodný proces od objednávky, cez fakturáciu a hotovostný predaj, až po dodávku a vyhodnotenie predaja. Nastavenie modulu je možné vo veľkej miere prispôsobiť individuálnej obchodnej politike a konkrétnej predajnej sieti.

V čom vám modul Predaj pomôže?

  • predajné reporty vám naservírujú súhrnné aj detailné informácie o zákazníkoch, tržbách, štruktúre odoberaných produktov a platobnej morálke
  • s efektívnym predajom cez e-SHOP integrovaný v IS ABRA
  • budete mať k dispozícii mnoho foriem predaja: na základe ponuky alebo objednávky, zo skladu, dodávky väčších zákaziek, predaj služieb
  • ponuky budete tvoriť s kalkuláciou výnosu
  • budete poznať maržu alebo rabat pri jednotlivých dokladoch s termínmi dodania
  • budete plánovať a sledovať priebeh výberového konania, vrátane vyhodnotenia úspešnosti
  • z objednávok budete ľahko vytvárať zálohové listy, faktúry vydané, pokladničné príjemky či požiadavky na výrobu

Konkurenčnou výhodou môže byť veľká pružnosť v cenotvorbe, ktorú je možné nastaviť buď podľa definovaných pravidiel, alebo celkom individuálne, vrátane zohľadnenia akčných cenníkov a nástrojov pre hromadné preceňovanie.

Mám záujem o predvedenie