Mám záujem o predvedenie Projektové riadenie
×
Kontaktný formulár
×

Projektové riadenie

Modul podporuje realizáciu väčších projektov a zákaziek, ich kalkulácie, plánovanie, riadenie, kontrolu a vyhodnotenie. Projekty vyhodnocuje v rovine finančnej, termínovej a kapacitnej, z hľadiska ľudských alebo materiálových zdrojov.

Projektové riadenie v Abre vám umožní

  • plánovanie času pracovníkov a dostupnosti materiálových zdrojov so zohľadnením požiadaviek a obmedzení (napr. iné práce, dovolenka, choroba)
  • sledovanie stavu a priorít projektu, možnosť schvaľovania
  • porovnanie plánu a skutočnosti v celkových hodnotách i detailoch
  • interaktívne zobrazenie termínového plánu v Ganttovom diagrame
  • integrovať všetky informácie (písomnosti, dokumenty) na jedno rýchlo dosiahnuteľné miesto

Projekty môžu byť rozdelené na jednotlivé fázy, subprojekty, etapy a úlohy. Pri dokončení projektu alebo jeho časti je možné, na základe rozpočtu tržieb, vystavovať faktúry zákazníkovi.

Mám záujem o predvedenie