Kontaktný formulár
×
Mám záujem o predvedenie Servis
×

Servis

Servis eviduje a pomáha riadiť servisnú a opravárenskú činnosť. Obsahuje agendy pre vybavovanie servisných zákaziek záručného servisu, pozáručného servisu a reklamácií. Modul je možné prispôsobiť ľubovoľným komoditám a rôznym typom servisných činností.

Čo modul Servis ponúka?

  • komplexný prehľad o servisných zákazkách a klientoch
  • priame vystavovanie faktúr a ďalších súvisiacich dokladov
  • pripravené inštalačné sady pre špecifické opravárenské odbory
  • prepojenie s ostatnými agendami informačného systému
  • okamžité zobrazenie informácií o servisnej histórii predmetu alebo klienta, vrátane platobnej morálky
  • kontrolu výdaja materiálu na zákazku
  • elektronickú evidenciu odpracovaného času na zákazke, servisných operácií, servisných listov, závad a montážnych listov

Integrovaný servisný dispečing dovoľuje rýchlo zobraziť históriu opravovaného predmetu a k nemu evidovaného klienta, vrátane informácií o prípadných pohľadávkach.

Mám záujem o predvedenie