Kontaktný formulár
×
Mám záujem o predvedenie Skladové hospodárstvo
×

Skladové hospodárstvo

Modul zabezpečuje evidenciu skladových položiek a podporuje pracovné úkony vedenia skladu. K základnému evidenčnému prvku, skladovej karte, možno evidovať aj dodávateľa a odberateľa, parametre pre cenotvorbu a fotografie.

Ako vám modul v sklade pomôže?

  • okamžitým prístupom k stavu skladu, počtu objednávok a rezervácií
  • podporou sledovania šarží a sériových čísel a možnosťou ukladať dokumentáciu a ocenenia vo forme príloh
  • možnosťou členenia položiek do stromového menu
  • rýchlym zobrazením dokladov a pohybov priamo zo skladovej karty
  • možnosťami práce s čiarovými kódmi pre rýchle vyhľadávanie a zadávanie položiek
  • možnosťou opravovať a mazať vystavené skladové doklady

Princíp zadávania cien na príjmové doklady umožňuje naskladňovať položky bez ceny a obratom predávať. Neskoršie doplnenie ceny a uzávierka zaistia presné ocenenie a zaúčtovanie dokladov, vrátane vedľajších nákladov.

Mám záujem o predvedenie