Kontaktný formulár
×
Mám záujem o predvedenie Účtovníctvo
×

Účtovníctvo a výkazy

Základný modul informačného systému, ktorý slúži na evidenciu dokladov a súvisiace účtovné operácie. Jeho previazanosť s ostatnými modulmi zaručuje komfortné prepojovanie prvotných dokladov s účtovníctvom už pri ich vystavení.

Čo vám modul Účtovníctvo prinesie?

  • prehľadné výstupy pre ekonomický controlling a manažérske rozhodovanie
  • previazanosť s ostatnými modulmi
  • automatizáciu rutinných prác
  • prepojovanie prvotných dokladov s účtovníctvom už pri ich vystavení
  • komfortné globálne kontroly zaúčtovaných dokladov
  • riadenie cashflow
  • finančné plánovanie
  • automatické zaúčtovanie dokladov z ostatných agend
  • prepracovaný systém predkontácií, ktoré je možné užívateľsky upravovať
  • možnosť opravovať zaúčtované doklady

Modul vám umožní sledovať výnosy a náklady po jednotlivých oddeleniach, s rozpadom až na jednotlivé strediská, obchodné prípady, zákazky alebo projekty. Vďaka priamemu vytváraniu účtovných zápisov zo zdrojových dokladov sú vylúčené rozdiely medzi účtovným denníkom a obchodnými, skladovými, výrobnými a ďalšími dokladmi.

Mám záujem o predvedenie