Kontaktný formulár
×
Mám záujem o predvedenie Výroba
×

Výroba

Výrobný modul je výkonným pomocníkom v zákazkových aj opakovaných výrobách pre malé aj veľké firmy. Obsahuje nástroje presného plánovania všetkých požiadaviek plynúcich zo zákaziek a nástroje pre operatívne riadenie výroby, vrátane kooperácie s inými výrobcami.

Prečo vyrábať s ABROU?

  • prostredníctvom výrobných príkazov budete komplexne sledovať a riadiť celý výrobný proces
  • budete mať možnosť zakalkulovať nákladové ceny výrobkov do ponúk
  • budete poznať presné nákladové ceny výrobkov, na základe realizovaných vstupov a vyčíslenie rozpracovanej výroby
  • z jedného miesta budete ľahko a rýchlo vytvárať všetky doklady súvisiace so zákazkou
  • efektivitu vám dodá plná previazanosť so skladom a možnosť priameho vyskladňovania materiálu a naskladňovania výrobkov
  • modul podporuje technickú prípravu výroby (TPV) pre sériovú a zákazkovú výrobu
  • modul využíva technológiu čiarových kódov pre záznam výkonov, výdaja materiálu a príjmu výrobkov

Vo výrobných situáciách, v ktorých je potrebné rozhodnúť na základe ľudských skúseností, ponúkne systém podklady z už realizovaných zákaziek.

Mám záujem o predvedenie