Mám záujem o predvedenie Workflow schvaľovania dokladov
×
Kontaktný formulár
×

Workflow schvaľovania dokladov

Modul umožňuje schvaľovanie dokumentov alebo účtovných dokladov podľa pripravených schvaľovacích scenárov. Systém užívateľovi predkladá požiadavky na schválenie a monitoruje stav všetkých dokladov v schvaľovacom procese.

Ako vám modul uľahčí schvaľovanie dokladov?

  • rýchle zobrazenie požiadaviek na schválenie
  • kroky schvaľovacieho scenára je možné členiť do skupín alebo viacstupňových krokov
  • možnosť podmieniť schválenie vyhodnotením položiek dokladu
  • možnosť zastúpenia schvaľovateľa v rámci zastupiteľnosti rolí
  • prehľad postupu schválenia každého dokladu, vrátane zobrazenia komentárov
  • možnosť analyzovať a vyhodnocovať schvaľovacie procesy

Požiadavky na schválenie sa v agende kumulujú z celého systému. Doklady je možné nielen schvaľovať alebo odmietať, ale tiež vracať k doplneniu.

Mám záujem o predvedenie