Kontaktný formulár
×
Mám záujem o predvedenie Elektrovýrobné firmy
×

Elektrovýroba

Informačný systém zameraný na výrobu a predaj elektrotechniky

ABRA Software už dodala niekoľko riešení do segmentu výroby a predaja elektrotechniky, preto môže ponúknuť ucelené riešenie pripravené práve pre toto odvetvie.

5 dôvodov, ktoré vás presvedčia o kompetentnosti systému ABRA v odvetvie elektrovýroby

 • Podpora rýchleho vybavovania objednávok, výrobných procesov a expedičných dokladov, vrátane spracovania veľkého objemu zákaziek.
 • Presná evidencia umiestnenia tovaru - polohované sklady.
 • Variantné technologické postupy a kusovníky podporujúce stromovú štruktúru, inverzné zobrazenie.
 • Vizualizácia kusovníkov a technologických postupov.
 • Možnosť rýchlo získavať presné hodnoty plánovaných výrobných nákladov a to aj v členení na jednotlivé položky.

Ďalšie vybrané charakteristiky odvetvového riešenia

 • Elektronická komunikácia a výmena dát s dodávateľmi aj odberateľmi (EDI, XML, ...).
 • Komplexná podpora funkcionality čiarových kódov v celom systéme.
 • Podpora pokročilej správy dokumentov (evidencia elektronických dokumentov vo forme príloh k dokladom, firmám, skladovým kartám).
 • Vlastné integrované vývojové prostredie.
 • Manažérske nástroje na vyhodnocovanie ekonomických dát.
 • Prepracovaný systém schvaľovacích procesov.
 • Záznam zmien vykonaných užívateľmi v systéme, možnosť dohľadať vykonané zmeny podľa užívateľa, identifikácia konkrétneho PC a času.
 • Reštauračná kasa s prehľadnou dotykovou obrazovkou.

Mám záujem o predvedenie