Grafický manuál

Záväzné pravidlá pre používanie grafických prvkov charakterizujúcich spoločnosť ABRA Software a.s.

Grafický manuál na stiahnutie