ABRA NEWS

software & business

júl 2018

Privátne cloudové úložisko významne minimalizuje riziko úniku či straty dôležitých informácií. Umožňuje nielen pravidelné a bezpečné ukladanie dát, ale predovšetkým ich rýchlu dostupnosť v prípade zlyhania hardware, alebo iného ohrozenia dát na vlastných úložiskách. Naša starostlivosť o zálohovanie dát umožňuje každodennú zálohu dát z IS ABRA Gen práve do privátneho cloudu. Proces zálohovania priebežne monitoruje a testuje obnoviteľnosť dát. A navyše, v prípade akéhokoľvek problému vám garantujeme náhradnú prevádzku ABRA Gen v cloude.
 
V ďalších témach neprehliadnite informácie o novej verzii ABRA Gen, ktorá okrem iného prináša lepšiu organizáciu práce v sklade vďaka procesnému riadeniu na skladových dokladoch. Zaujímať by vás tiež mohlo, ako využiť dáta z internetu vecí pre efektívne podnikanie, alebo ako vidia budúcnosť priemyslu významné osobnosti Českého priemyslu.

Príjemné čítanie!


ZÁLOHUJTE
DÁTA
V SÚLADE
S GDPR

Viac

AKO VYUŽIŤ
IOT DÁTA
PRE EFEKTÍVNE
PODNIKANIE

Viac

NOVÁ VERZIA
ERP SYSTÉMU
ABRA GEN
18.03.18

Viac

S PROCESNÝM
RIADENÍM
VO SKLADU
EFEKTÍVNEJŠIE

Viac

KONFERENCIA
BUDÚCNOSŤ
PRIEMYSLU

Viac

AKO V GENU
VYTVORIŤ
TESTOVACIE
PROSTREDIE

Viac