Hodnoty a poslanie firmy

Firemné hodnoty, ktoré vyznávame a ktoré sú našou súčasťou:

Sloboda

Zákazníkom dávame vždy možnosť výberu. Či už ide o spôsob licencovania (predaj/prenájom), používanej technológie (Windows/Linux), databázové systémy (Firebird/ORACLE/MS SQL) alebo prevádzka samotného informačného systému (cloud/vlastné servery).

Ponúkame vyškolenie vlastného správcu informačného systému.

Ľudskosť

Hovoríme vaším jazykom, konáme na rovinu a sme otvorení, ctíme zásadu "menej kravát, viac práce".

Systematickosť

Náš firemný slogan "pretože mať systém je základ" presne vystihuje, akí skutočne sme.

Stabilita

Už od roku 1991 vyvíjame informačné systémy ABRA, ktoré využíva viac ako 8000 firiem na Slovensku a v Čechách. Počet užívateľov našich systémov neustále rastie.

Poslanie firmy

Našim poslaním je dodávať zákazníkom špičkový podnikový softvér, ktorý výborne eviduje a podporuje najlepšie možné využitie peňazí, materiálu, času ľudí a znalostí vo firme a prinášať im tak úžitok, ktorý ocenia.

Aktívne sa podieľame na neziskových projektoch podporujúcich vzdelanie, podnikanie a záujem o biznis. Sme organizátorom neziskovej konferencie Fórum INŠPIRÁCIE, zakladateľom projektu Diplomová práca roka a podporujeme projekt Môžeš podnikat.

Presadzujeme elektronizáciu podnikania, zavedenie nového formátu elektronickej výmeny dokumentov medzi ERP systémami. Boli sme iniciátorom vzniku elektronického formátu ISDOC.