Novinky

Štatistický úrad zverejnil priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve SR v roku 2017

 12.4.2018

Na stránkach Štatistického úradu bola zverejnená priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2017 vo výške 954 €. Od priemernej mesačnej mzdy sa odvíja všeobecný vymeriavací základ SP, maximálny denný vymeriavací základ pre nemocenské dávky a hranica pre zánik úľavy pre dlhodobo nezamestnaných. Nové hodnoty globálnych premenných v mzdovej agende ABRA Gen budú nastavené a budú platné pre výpočet miezd v roku 2019.

ABRA NEWS software & business / marec 2018

 3.4.2018

Panel definovateľných údajov - rýchle súčty

 22.3.2018

Panely definovateľných údajov slúžia na zobrazenie najrôznejších častí systému práve tam, kde ich potrebujete vidieť. V tomto tipe vám ukážeme, ako potrebné údaje zobraziť nad jednotlivými dokladmi, zoznamy dokladov, ale aj na jednotlivých riadkoch dokladu (detail).

Ako na skladové zámeny a premeny - nové výukové video v CZ

 21.3.2018

Stručné predstavenie skladových zámien a premien (nové typy dokladov vo verzii 18.03) s praktickými ukážkami využitia:

• oprava omylom naskladneného nesprávneho druhu tovaru,
• kompletizácia niekoľkých samostatne predávaných položiek do jednej sady,
• rozobranie sady na samostatne predávané položky spojené s úpravou ceny.

Legislatívne aktualizácie ABRA Gen s prvou fázou podpory GDPR

 9.3.2018

Systém ABRA Gen prichádza s druhou legislatívnou aktualizáciou pre rok 2018. Najväčšou novinkou verzie 18.01.06 je implementovaná prvá fáza podpory GDPR (tj. Nový modul Ochrany dát a agendy GDPR, ktorá umožňuje plniť dátovú základňu: naplniť si číselníky, zavádzať definície GDPR a začať zbierať povolenia od subjektov).

Novela zákonníka práce

 28.2.2018

NR SR schválila novelu zákonníka práce, ktorá stanoví zmeny v príplatkoch za prácu od 1.5.2018. Novelou sa súčasne zavedie do praxe dobrovoľný 13. a 14. plat vo výške minimálnej priemernej mzdy, ktorý má byť oslobodený od daní a odvodov na zdravotnom a sociálnom poistení do limitu 500€.

Zákon doteraz nevyšiel v Zbierke zákonov. Novela je účinná od 1.5.2018, rôzne časti novely však budú vstupovať do platnosti postupne v priebehu ďalších 4 rokov.

Do ABRA Gen budeme zapracovávať nové hodnoty globálnych premenných pre jednotlivé typy príplatkov za prácu a nové položky pre 13. a 14. plat vrátane výpočtu mzdy, dane a odvodov.

 

Implementácia na mieru pre spoločnosť J.K.SCHRAUBEN

 28.2.2018

Spoločnosti J.K.SCHRAUBEN prestal vyhovovať používaný informačný systém, ktorý im neponúkal funkčné riešenia v oblasti vyhľadávania existujúcich dokladov. Obrátili sa preto na pobočku ABRA Software s požiadavkou na implementáciu systému ABRA Gen.

ABRA NEWS software & business / február 2018

 23.2.2018

Kategorizačné údaje

 21.2.2018

Kategorizačné údaje Vám pomôžu nahliadať na zákazníkov v zaujímavých súvislostiach. K firmám v adresári možno jednoduchým spôsobom dopĺňať aktualizované informácie ako z ostatných agiend systému ABRA Gen, ako aj z externých zdrojov. Podľa požadovaných kritérií ste potom schopní rýchlo filtrovať firmy alebo vybrané dáta zobrazovať napr. pri vystavovaní faktúr.

Ako na ochranu údajov v ABRA Gen - aktuálne webináre

 20.2.2018

Nové európske nariadenie o ochrane osobných údajov začne platiť 25. mája. Už teraz, po implementácii novej progresívnej verzie, sa ABRA Gen môže oboznámiť s novými modulmi a agendami priamo v prostredí informačného systému. Ako s nimi pracovať Vás naučíme na našich webových stránkach s GDPR v ABRA Gen.