Ochrana osobných údajov

Niektoré údaje, poskytnuté pri využívaní tohto servera, produktov a služieb spoločnosti ABRA Software s.r.o. so sídlom Plynárenská 1, IČO: 31375162, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava 1 Sro 7236/B (ďalej len "ABRA"), môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v platnom znení. ABRA sa týmto zákonom plne riadi a robí všetko pre to, aby tieto osobné údaje ochránila. V tejto súvislosti ABRA považuje za vhodné informovať o nasledovnom:

  • Niektoré funkcie webu vyžadujú dobrovoľné zadanie niektorých dôležitých údajov z hľadiska ďalšej komunikácie s užívateľom webu (ďalej len "užívateľ").
  • Všetky údaje, ktoré užívateľ poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri.
  • Poskytnuté údaje sú určené len pre zodpovedných pracovníkov spoločnosti ABRA a nie sú poskytované tretím osobám.
  • ABRA má právo použiť kontaktné údaje zákazníkov k zasielaniu důležitých informácií pre plnohodnotné využitie produktov a služieb. Každý registrovaný používateľ má právo zasielanie týchto informácií zo strany spoločnosti ABRA kedykoľvek zakázať, a to odpoveďou na ktorúkoľvek zo zaslaných správ.
  • Všetky údaje získané od užívateľov slúžia výhradne pre účely spoločnosti ABRA, ktorá tieto údaje nepredáva, neprenajíma a ani iným spôsobom neposkytuje tretím osobám. To však neplatí pre údaje, ktoré môžu požadovať štátne orgány podľa platných právnych predpisov.
  • ABRA robí maximum pre to, aby chránila dáta používateľov pred zneužitím.
  • Každý užívateľ, ktorý poskytol osobné údaje spoločnosti ABRA, má právo písomne ​​požiadať spoločnosť ABRA o poskytnutie informácií, aké osobné údaje o ňom spoločnosť ABRA uchováva.

Chcete vedieť viac?

Prečítajte si o webe.