Tipy & triky

Obtiažnosť:

všetko ľahká stedná ťažká

Ako si v ABRA Gen vytvoriť testovacie prostredie

 13.7.2018

Potrebujete preškoliť nových zamestnancov pri používaní ABRA Gen mimo produkčné prostredie? Alebo overiť funkčnosť updatu novej verzie, scriptov či nastavení rôznych funkcií tak, aby sa nenarušili žiadne firemné procesy? Pre tento účel slúži testovacia inštalácia alebo spojenie s databázou.

Automatické správy - avízo o platbe

 21.6.2018

Potrebujete mať prehľad o úhradách konkrétnych zálohových listov, alebo faktúr? Nemusíte sa neustále prihlasovať do systému ABRA Gen a prácne hľadať každý doklad. V našom tipe vám poradíme, ako ľahko nastaviť automatické upozornenia, ak dôjde k úhrade.

Elektronické odosielanie dokladov na e-mail klienta v súlade s GDPR

 22.5.2018

Ako ľahko vytvoriť náhľad tlače a odoslať ho ihneď e-mailom? A ako si upraviť jeho vzhľad a pridávať vlastné položky? A ako pritom správne pracovať s ochranou dát v súlade s GDPR? Odpovede na otázky nájdete v nasledujúcom tipe.

Panel definovateľných údajov - rýchle súčty

 22.3.2018

Panely definovateľných údajov slúžia na zobrazenie najrôznejších častí systému práve tam, kde ich potrebujete vidieť. V tomto tipe vám ukážeme, ako potrebné údaje zobraziť nad jednotlivými dokladmi, zoznamy dokladov, ale aj na jednotlivých riadkoch dokladu (detail).

Ako na skladové zámeny a premeny - nové výukové video v CZ

 21.3.2018

Stručné predstavenie skladových zámien a premien (nové typy dokladov vo verzii 18.03) s praktickými ukážkami využitia:

• oprava omylom naskladneného nesprávneho druhu tovaru,
• kompletizácia niekoľkých samostatne predávaných položiek do jednej sady,
• rozobranie sady na samostatne predávané položky spojené s úpravou ceny.

Kategorizačné údaje

 21.2.2018

Kategorizačné údaje Vám pomôžu nahliadať na zákazníkov v zaujímavých súvislostiach. K firmám v adresári možno jednoduchým spôsobom dopĺňať aktualizované informácie ako z ostatných agiend systému ABRA Gen, ako aj z externých zdrojov. Podľa požadovaných kritérií ste potom schopní rýchlo filtrovať firmy alebo vybrané dáta zobrazovať napr. pri vystavovaní faktúr.

Skupiny záznamov v číselníkoch

 29.1.2018

Pracujete v systéme ABRA Gen s veľkým počtom záznamov v číselníkoch? Ukážeme Vám jednoduchý spôsob, ako efektívne pracovať s vybranou podmnožinou záznamov a zrýchliť tým načítanie dát z databázy aj celkovú prácu v systéme.

Ako prejsť na novú verziu databázového serveru Firebird

 18.1.2018

Užívateľom ABRA Gen s databázovým serverom Firebird 2.5 odporúčame naplánovať prechod na Firebird verziu 3.0. Samotné povýšenie verzie databázového serveru je nutné oddeliť od prechodu na novú verziu systému ABRA Gen. Prechod nie je celkom priamočiary, preto sme Vám pripravili podrobný návod.

Rozdelenie firiem v adresári podľa kľúčov

 19.12.2017

Hromadia sa Vám firmy v Adresári firiem a vy už strácate prehľad, kto je dodávateľ a kto napr. VIP odberateľ? Urobte si s pomocou nášho tipu v adresári poriadok. Zoznam firiem v adresári možno jednoducho rozdeliť do niekoľkých skupín, podľa individuálnych požiadaviek spoločnosti, ktorá systém ABRA Gen požíva.

Ako na hromadné oslovovanie klientov

 27.11.2017

Pri plánovaní marketingových aktivít je dôležité vedieť osloviť vybrané skupiny zákazníkov podľa určitých kritérií. V ABRA Gen je možné skupiny definovať niekoľkými spôsobmi. V tomto tipe Vám ukážeme, ako určiť skupinu zákazníkov podľa výšky obratu, alebo podľa toho, či si v aktuálnom roku zakúpili konkrétny výrobok. Tip predpokladá, že Vaše fiškálne obdobie zodpovedá kalendárnemu roku.