BDP WAKESTONE

POMÁHAME CHYTREJ LOGISTIKE BDP WAKESTONE

Logo společnosti Wakestone

WEBOVÁ APLIKÁCIA E.STONE Z DIELNE ABRA PRINÁŠA ZÁKAZNÍKOM BDP WAKESTONE AKTUÁLNE DÁTA O VŠETKÝCH ZÁSIELKACH, VRÁTANE DOKUMENTÁCIE, FAKTURÁCIE, SLEDOVANIA KRITICKÝCH PARAMETROV A ICH VYHODNOCOVANIA. VŠETKO V UŽÍVATEĽSKY PRÍJEMNOM PROSTREDÍ.

Stanislav Turek a BDP WakestoneStanislav Turek, spoluzakladatel společnosti Wakestone

Podnikateľský príbeh k stiahnutiu v PDF
www.wakestone.cz/sk

BDP Wakestone je úspešná logistická spoločnosť s ročným obratom cez 670 mil. Kč. So svojimi 40 zamestnancami prispôsobuje služby požiadavkám klientov, a plní tak ich vyrieknuté i nevyrieknuté priania. 

ZALOŽENIE FIRMY
V roku 2005 sa skupina zamestnancov z veľkej nadnárodnej spoločnosti rozhodla odísť a založiť vlastnú logistickú firmu s názvom Wakestone. Ich motiváciou bolo ponúkať v miestnych podmienkach inovatívne služby a byť v segmente kvality ponúkaných služieb lídrom trhu. Chceli zákazníkom dodávať riešenia na mieru a pružne napĺňať ich potreby.

Stanislav Turek, spoluzakladateľ spoločnosti, podnikateľskú cestu opisuje: „Chceme na trh prinášať produkty, ktoré sú reakciou na požiadavky zákazníkov“. Nikolas Paschalis, výkonný riaditeľ spoločnosti, ukazuje, ako na to: „Náš biznis je od samého začiatku o ľuďoch a technológiách. Aby sme mohli naozaj pružne reagovať na požiadavky zákazníkov, potrebujeme nadpriemerných zamestnancov, ktorí vedia rýchlo reagovať na zmeny. A špičkové IT technológie.“

TECHNOLÓGIE
Technológie firme pomohli k online interakcii so zákazníkmi. „Od prvých dní našej firmy vyvíjame spoločne s ABROU webovú aplikáciu E.STONE. Jej prvotnou úlohou je ponúknuť zákazníkom online dáta, ktoré potrebujú, napr. kompletné informácie o obchodnom prípade,“ opisuje Nikolas Paschalis. Aké prínosy pre zákazníkov aplikácia má, upresňuje Stanislav Turek: „Každý klient má k dispozícii aktuálne dáta o každej zásielke, vrátane dokumentácie a fakturácie. Systém klienta upozorňuje na dôležité fakty a udalosti. Navyše každému klientovi umožňuje prepojenie s jeho vlastným systémom cez rozhranie API.“

Schema aplikacie

Stanislav Kurinec, vedúci tímu zákazkového programovania v ABRE, o E.STONE hovorí: „Systém je charakteristický predovšetkým tým, že je neustále vyvíjaný. Prispôsobuje sa potrebám klientov, a pritom nevyžaduje väčší zásah do ich IT technológií a infraštruktúry. V systéme má klient k dispozícii nielen tabuľky s dátami, ale aj prehľadný dashboard, na ktorý si môže užívateľsky preťahovať widgety, s ktorými chce pracovať. Ďalšou charakteristikou sú najmodernejšie použité technológie (ako napr. HTML5) alebo jednoduchosť a prehľadnosť aplikácie, ktorá je pre každého klienta maximálne dôležitá.“

ONLINE APLIKÁCIA E.STONE Z DIELNE ABRA JE NAŠOU KONKURENČNOU VÝHODOU. NA ROZDIEL OD OSTATNÝCH TRACK&TRACE SYSTÉMOV S DÁTAMI NEPRACUJE LEN PASÍVNE, ALE AJ AKTÍVNE.

E.STONE JE UCELENÝ SYSTÉM
E.STONE na strane intranetu ponúka kompletný prevádzkový systém a obchodné agendy ako CRM, personalistiku, fakturáciu alebo KPI. Na strane zákazníckeho extranetu predkladá podrobné zákaznícke dáta ako informácie o obchodných prípadoch, doklady, zmluvy, štatistiky a pod.

PODNIKATEĽSKÁ CESTA
Po založení Wakestone v roku 2005 a úspešnom počiatočnom rozjazde logistické podnikanie výrazne ovplyvnila celosvetová kríza. „V čase krízy sme premýšľali, ako zákazníkom pomôcť v ich ťažkostiach, žili sme ich problémy. V tej dobe sa začalo podnikať opatrnejšie, predchádzajúci optimizmus bol preč. Zmenila sa sezónnosť, firmy začali objednávať v menších dávkach na kratšie obdobie, zrýchlili sa odberové cykly, objavila sa vysoká volatilita cien prepráv. Na našej strane si to vyžiadalo úsporné opatrenia a tlak na ešte vyššiu flexibilitu a kreativitu,“ rozpráva Stanislav Turek. „Dôkladne sme analyzovali naše zákaznícke portfólio, strážili sme prísnejšie náklady, ale hlavne sme investovali. Krízu sme videli ako veľkú príležitosť.“

Investície v čase krízy a pripravenosť na ďalšie zmeny na celosvetových trhoch paradoxne Wakestonu pomohli a firmu stabilizovali.

Nikolas Paschalis v BDP WakestoneNikolas Paschalis, výkonný ředitel společnosti BDP Wakestone

JOINT-VENTURE S BDP INTERANTIONAL
V roku 2007 sa vlastníci firmy rozhodli pre vytvorenie spoločného podniku s americkou rodinnou firmou BDP International. Cieľom bolo získanie väčšej dôvery u nadnárodnej klientely a získanie silnej podpory a zázemia. Dôležitým aspektom pri výbere strategického partnera bol fakt, že hoci je BDP globálnou firmou, stále zostáva firmou rodinnou so zodpovedajúcimi hodnotami, firemnou kultúrou a spôsobom riadenia. Tie zaručujú dôveru a slobodu v obchodnej spolupráci.

PODĽA SPÔSOBU, AKÝM ZÁKAZNÍK S ONLINE APLIKÁCIOU E.STONE PRACUJE, SME SCHOPNÍ LEPŠIE PREDVÍDAŤ, AKÉ POTREBY MÔŽE NÁŠ ZÁKAZNÍK MAŤ, PRÍPADNE, AKO MU MÔŽEME POMÔCŤ, ABY PRACOVAL EŠTE EFEKTÍVNEJŠIE.

nákladná lod s prepravnými kontajnermi

LEN SVOJ BIZNIS
Aby BDP Wakestone mohla zvládnuť obrovskú šírku služieb, volí jednoduchú taktiku: „Sústredíme sa len na naše kompetencie, všetko ostatné outsourcujeme. Chceme veci riadiť, ale nie v priamych nákladoch," zhŕňa spôsob podnikania Stanislav Turek. Firma tak s len 40 zamestnancami a ročným obratom cez 670 mil. zvládne ročne odbaviť vyše 20 000 leteckých, námorných a pozemných zásielok.