EDIFICE SPRACOVÁVA PONUKY V ABRE

SVOJIM KLIENTOM PRINÁŠA ÚSPORU A EFEKTIVITU V RIADENÍ STAVEBNÝCH PROJEKTOV. SPOLU SO SYSTÉMOM ABRA G3 VEDIE KLIENTOV OD MYŠLIENKY AŽ K REALIZÁCII.

Pavel Horčička, finančný riaditeľ Edifice Pavel Horčička, finančný riaditeľ Edifice

EDIFICE construction & consulting, s.r.o. zabezpečuje komplexné inžinierske služby v oblasti manažmentu stavieb. Ponúka komplexný balík služieb projektového a cenového riadenia stavebných projektov, spolu s technickým dozorom a riadením dodávateľského systému.

VZNIK FIRMY
Edifice vznikla v roku 2004, v ktorom sa Jan Horčička rozhodol vydať na cestu podnikania. Boli to garážové začiatky, miesto garáže si však predstavme spálňu, v ktorej vybudoval zázemie svojim prvým dvom zamestnancom. Jan Horčička na začiatky podnikania spomína: „Bola to doba pokusov a omylov, doba, keď sme všetci robili všetko a kedy bol náš profesijný a súkromný život prepojený v jedno. Nábytok a vybavenie kancelárie som nakúpil za peniaze z predaja môjho staršieho auta. Problém bol v tom, že som musel klientov obchádzať na mopede, čo fungovalo len cez leto a na jeseň to začal byť celkom problém.“

Nasledovala doba mnohých sťahovaní, intenzívna spolupráca s firmou TECHO, pre ktorú Edifice riadila interné projekty, a doba veľkého rozvoja firmy, pri ktorom vzniklo samostatné oddelenie cenového a projektového manažmentu.

„Začalo sa dariť a my sme riadili už veľké projekty, ako bola napr. výstavba kancelárií centrály ČEZ v BBCentre. Túto etapu našej firmy sprevádzal najmä vznik stabilného tímu špičkových ľudí,“ spomína Jan Horčička.

REPORTY Z ABRY G3 SÚ NAŠÍM KONTROLNÝM MECHANIZMOM. VIDÍME V NICH VYŤAŽENOSŤ ZAMESTNANCOV NA JEDNOTLIVÝCH PROJEKTOCH, NÁKLADOVOSŤ AJ PREDIKCIU VÝNOSOV A ÚSPEŠNOSTI.

Pavel Horčička, finančný riaditeľ

ABRA V PROJEKTOVOM RIADENÍ
Ďalším medzníkom bola automatizácia niektorých procesov. Po implementácii informačného systému ABRA G3 boli ponuky, predtým pripravované v Exceli a Worde, novo vytvárané automatizovane podľa pripravených šablón priamo v informačnom systéme

Edifice každý projekt eviduje v informačnom systéme ABRA G3, vrátane dokumentov, pri ktorých rozlišuje rozpracované a podpísané zmluvy, ukladá ich históriu a dodatky.Edifice každý projekt eviduje v informačnom systéme ABRA G3, vrátane dokumentov, pri ktorých rozlišuje rozpracované a podpísané zmluvy, ukladá ich históriu a dodatky

SYSTÉM V EVIDENCII
Informačný systém pre každú ponuku eviduje súpis činností s termínmi, rozpis a definície ponúknutých služieb a každú ponuku prepája s agendou fakturácie, vždy po jednotlivých projektoch a so zohľadnením zmluvných podmienok uzatvorených s klientom. Systém eviduje aj verzovanie dokumentov, rozlišuje rozpracované a podpísané zmluvy, ukladá ich históriu a dodatky.

NAŠE SLUŽBY SA OPLATIA NA KAŽDEJ STAVBE. AJ VĎAKA ABRE G3 SME SCHOPNÍ INVESTOROVI PONÚKNUŤ ÚSPORU A KVALITU.

Pavel Horčička, finančný riaditeľ

PREDIKCIA VÝNOSOV
ABRA G3 umožňuje finančnému riaditeľovi, Pavlovi Horčičkovi, exportovať dáta v prehľadoch za jednotlivé projekty, vidí tak okamžite vyťaženosť zamestnancov na projektoch, predikciu výnosov aj predikciu nákladov po jednotlivých účtoch, napr. za autá, telefóny a pod.

„V Abre G3 si každý projektový manažér môže priebežne kontrolovať svoj projekt, jeho nákladovosť a ziskovosť,“ vysvetľuje Pavol Horčička, „reporty z ABRY sú našim kontrolným mechanizmom.“

BUDÚCNOSŤ
Edifice svoje aktivity ďalej rozširuje. Projektové a cenové riadenie stavieb, technický dozor a riadenie subdodávateľov rozšírila o dcérsku spoločnosť EDIFICE Finance, s.r.o. špecializujúcu sa na poradenstvo, administráciu a projektový manažment v dotačnom sektore.

Tím profesionálov Edifice na čele s Janom Horčičkom, riaditeľom spoločnosti (uprostred)Tím profesionálov Edifice na čele s Janom Horčičkom, riaditeľom spoločnosti (uprostred)

Edifice svoj rozvoj zakladá na tíme kvalitných zamestnancov, na ich ochote hrať spoločne, na ich profesionalite a vzájomných vzťahoch. Aj naďalej chce rozvíjať schopnosť presadiť sa na náročnom konzultačnom trhu realitných projektov. Ba čo viac, neustále rásť a posúvať sa. A k tomu prispieva aj informačný systém ABRA G3.