ELKO EP

Vždy niečo navyše.

 

Jiri Konecny v elko epJiří Konečný, generálny riaditeľ ELKO EP Holding

ÚSPECH DOMA AJ VO SVETE. Spoločnosť ELKO EP je český výrobca modulových elektronických prístrojov. 160 zamestnancov a viac ako dvadsaťročná prax dali vzniknúť najmodernejšej výrobe  elektronických modulových prístrojov (relé), ktorých ELKO vyrába viac ako 200 typov, a ktoré vyváža do 60 krajín sveta. Export tvorí 65% obratu firmy. 

ÚSPEŠNÉ A STABILNÉ  postavenie na tuzemskom i zahraničnom trhu je výsledkom úsilia vlastného vývojového zázemia a práce na moderných výrobných linkách. Všetky výrobky ELKO navrhuje a vyrába v súlade s normami iso a rovnako vysoké nároky kladie aj na ochranu životného prostredia.

ELKO EP MÁ SVOJE KNOW-HOW:

Každý je zodpovedný za celkový výsledok svojej práce, spoluutvára výrobný proces a pracuje na praktických zlepšeniach. Možnosť priamo sa podieľať na vývoji a celkovom rozvoji firmy zamestnanca motivuje a zabezpečuje tak vysokú kvalitu vyrábaných produktov.

VÝROBKY PRE CELÝ SVĚT. Vlastná výroba, moderné prístroje a vývojové a výskumné centrum smeruje vývoj podniku k najžiadanejším technológiám súčasnosti.

O produktoch hovorí JIŘÍ KONEČNÝ, generálny riaditeľ ELKO EP Holding: „Značka iNELS Smart Home Solution je v celosvetovom meradle jedno z najkomplexnejších riešení vôbec. V ucelenom systéme ponúka ovládanie elektroinštalácie spolu s elegantným riešením multimédií, ovládaním domácich spotrebičov aj zabezpečenie majetku. V tomto segmente sme už dodali viac než 600 inštalácií a sme tak lídrom na svetovom trhu. Ďalším kľúčovým produktom je dotyková bezdrôtová jednotka RF Touch, ktorá povyšuje jednotky RF Control na systém, ktorý funguje bez drôtov. Za tento produkt sme získali ocenenie Zlatý Amper."

ZNAČKA INELS SMART HOME SOLUTION JE V CELOSVETOVOM MERADLE JEDNO Z NAJKOMPLEXNEJŠÍCH RIEŠENÍ VÔBEC.

Jiří Konečný, generálny riaditeľ

MODERNIZACIA VÝROBY. Zvyšujúci sa dopyt a rast produkcie kládol v posledných rokoch vysoké nároky na rozvojové aktivity firmy vo všetkých smeroch. Popri nových výrobných technológií bola jednou z podstatných otázok minulých rokov modernizácie zastaraného a nevyhovujúceho informačného systému a požiadavka na rýchlejšie spracovanie prevádzkových dát. Nielen v dimenzii pribúdajúceho objemu, ale hlavne v odozve záznamov v reálnom čase, ktoré vykonávajú desiatky pracovníkov súčasne v sekundových intervaloch.

Elko Ep areal

Digitálne relé Elko Ep

INFORMAČNÝ SYSTÉM. Spoločnosť preto vyhlásila výberové konanie na nový informačný systém, ktorý mal byť predovšetkým postavený na moderných technológiách. Základnou podmienkou výberu bola integrácia všetkých existujúcich evidencií, know-how a dát firmy do jednej databázy.

Po vyhodnotení ponúk a prezentácií niekoľkých popredných dodávateľov informačných systémov bol ako najlepšie vyhovujúci vybraný ERP ABRA G4, ktorý pri splnení požiadaviek dokázal ponúknuť tiež priaznivú cenu. Vzhľadom k predpokladanému veľkému množstvu dát a zaťaženie v počte 50 súčasne pracujúcich užívateľov bol zvolený práve systém ABRA G4, ktorý pracuje nad výkonnou databázou ORACLE a je tak určený pre vysokú záťaž veľkých firiem.

IMPLEMENTÁCIA ABRY G4 bola realizovaná tímom špecialistov z brnenskej pobočky ABRA Software. Tím tvorili skúsení pracovníci pre oblasť výroby, internetového obchodovania, riadenie projektov, účtovníctva a miezd.

Základným plánom projektu implementácie bola tzv. špecifikácia zostavená v rámci predimplementačnej štúdie. V špecifikácii bol naplánovaný: harmonogram práce konzultantov, postupnosť tvorby individuálnych tlačových zostáv, zostavenie informačných panelov, prispôsobenie správania systému a jeho funkcií pomocou skriptov a doplnkových aplikácií, prevody dát, školenia užívateľov a tiež požiadavky na čas pracovníkov zákazníka. Harmonogram zohľadňoval potrebu priebežnej kontroly realizácie implementácie.

Prvým krokom implementácie bola skúšobná inštalácia ABRY. Po základnom nakonfigurovaní systému boli nastavené ostatné parametre podľa špecifikácie a boli skúšobne prevedené dáta z pôvodného systému. V tejto fáze tiež prebehlo zaškolenie budúcich užívateľov.

ABRA G4 DO NAŠEJ VÝROBY PRINIESLA SYSTÉM. MÁME PREHĽAD O JEDNOTLIVÝCH OBSTARÁVANIACH, POZNÁME NÁKLADOVOSŤ VÝROBY, DOKÁŽEME VŠETKO SPOČÍTAŤ DOPREDU A NÁSLEDNE ZMLUVY VYHODNOCOVAŤ.

Jiří Konečný, generálny riaditeľ

Úspešná overovacia prevádzka potvrdila správnosť nastavení a bezchybnosť prevodu ostrých dát do nového systému. ABRA G4 bola následne spustená v ostrej prevádzke pod aktívnym dohľadom konzultantov. V rámci dvojmesačnej prevádzke s asistenciou boli doladené a doplnené potrebné funkcie a definície. Fáza dohľadu overila naplnenie požiadaviek a očakávaní užívateľov. 

RIEŠENIE.  „ABRA G4 priniesla automatizáciu obchodných procesov. Najmä prostredníctvom ABRA E-shopu, ktorý je schopný zákazníkom okamžite distribuovať novinky v portfóliu i akčné ponuky. Zákazníkovu objednávku obratom ukladá do informačného systému," popisuje riešenie Jiří Konečný.

Na ABRA E-shop v obchodnom procese nadväzujú funkcie pre automatickú fakturáciu. Agendy CRM umožňujú plánovanie a vyhodnocovanie marketingových a obchodných aktivít. Informácie o zákazníkoch sú tak okamžite po ich získaní k dispozícii pre obchodníkov, ktorí vykonávajú vyhodnotenia a analýzy. 

 

Schéma systémovej integrácie rodinného domu od spoločnosti Elko EP
Schéma systémovej integrácie bytu od spoločnosti Elko EP

SCM agendy umožňujú nielen produktívne zabezpečovanie materiálu, ale pomáhajú tiež pri plánovaní a kumulácii veľkého spektra vyrábaných výrobkov. Umožňujú uplatniť správnu stratégiu pre plánovanie výroby polotovarov, ktorá je kľúčová pre optimálne vyťaženie výrobných kapacít a súčasne udržiavať presne potrebné zásoby na skladoch.

Priamo vo výrobe dostáva prostredníctvom jednoduchého a rýchleho PLM Terminálu každý pracovník výrobnej linky informácie potrebné pre vykonanie práce a súčasne zaznamenáva všetky realizované výkony. Terminál podporuje kvalitu výroby dôslednou a presnou evidenciou chýb.

ABRA G4 PRINIESLA AUTOMATIZÁCIU OBCHODNÝCH PROCESOV. NAJMÄ PROSTREDNÍCTVOM ABRA E-SHOPU, KTORÝ JE SCHOPNÝ ZÁKAZNÍKOM OKAMŽITE DISTRIBUOVAŤ NOVINKY V PORTFÓLIU AJ AKCIOVÉ PONUKY.

Jiří Konečný, generálny riaditeľ

ABRA G4 tiež priamo komunikuje s automatizovanými výrobnými a testovacími linkami. Agendy pre riadenie projektov a prácu s dokumentmi pomáhajú pri plánovaní, riadení a vyhodnotení vývojových projektov.

ABRA G4 pomáha riadiť a realizovať základné pracovné procesy. Integruje pre ďalšiu prácu dôležité dáta zo všetkých pracovísk v jednej databáze.

ABRA G4 v spoločnosti ELKO EP je dôkazom, že informačný systém typu All-in-one dokáže zvládnuť špecifiká elektrotechnickej výroby. Napríklad v práci so sériovými číslami a ich väzbami v celom procese výroby i expedície; pri práci s doskami plošných spojov pri SMD (Surface Mount Device) i ručnej montáži súčiastok.

Úspechy spoločnosti ELKO EP

 

Přínosy komplexní modernizace výroby:

 • zvýšení kapacity, přesnosti a kvality
 • nová skladová evidence a možnost rezervace produktů
 • minimalizace výrobních neshod
 • in-line výroba od A do Z v celé výrobní dávce
 • vícestupňová testování (mezikontrola operací)
 • automatický tester, optický tester
 • sledování výrobních fází rozpracovanosti pomocí čárových kódů
 • značení výrobků EAN kódy
 • přechod z tampoprintu na laserový popis výrobků
 • antistatické prostředí - minimalizace negativních vlivů
 • zvyšování kvalifikace lidských zdrojů, školení

Podnikateľský príbeh k stiahnutiu v PDF
www.elkoep.sk