EXPERT holding s.r.o.

EXPERT holding s.r.o.

Expert holding podniká v oblasti vedenia účtovníctva, daňovej evidencie, ponúka službu optimalizácie nákladov firiem, poradenstvo v oblasti dotácií a spracovania miezd a personalistiky.

Podnikateľský príbeh k stiahnutiu v PDF

EXPERT HOLDING svoje služby poskytuje firmám všetkých veľkostí. Širokú ponuku služieb opiera predovšetkým o vedenie účtovníctva a spracovanie mzdových agend.

V roku 2012 spoločnosť získala viac nových klientov a s touto zmenou začala plánovať systematický rozvoj firmy a jej budúcnosť. V rámci tejto zmeny došlo aj na požiadavku riešiť nedostatočne dimenzovanú IT infraštruktúru a efektívnejšiu správu dát a ich zabezpečenie

Vedenie firmy sa v tomto období rozhodlo integrovať evidenciu do jednej databázy v podobe nového informačného systému a softvér postaviť na novej hardvérovej platforme.

Web EXPERT holding s.r.o.

V RÁMCI VÝBEROVÉHO konania Expert Holding oslovil niekoľkých českých dodávateľov ekonomických a informačných systémov. Vyhodnotenie ponúk ukázalo ako najviac vyhovujúce riešenie z dielne ABRA Software.

SYMBIÓZA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ABRA G2 SPOLU SO SERVEROM Q100 PREDSTAVUJE PRE MENŠIE FIRMY STABILNÉ A DOSTATOČNE DIMENZOVANÉ POKRYTIE VŠETKÝCH FIREMNÝCH AGEND.

Bc. Eva Macháčková

 

 

ABRA G2 vo výberovom konaní uspela vďaka pokrytiu všetkých pôvodných požiadaviek. Jednou z nich bol prístup do informačného systému z firemnej siete a zároveň vzdialene cez internet.

DODÁVATEĽOM RIEŠENIA sa stala spoločnosť MARaCO, pôsobiaca v Stredočeskom kraji ako Premium Partner ABRA Software.

„PRE FIRMU našej veľkosti je symbióza informačného systému ABRA G2 spolu so Serverom Q100 stabilným a dostatočne dimenzovaným riešením pre všetky firemné agendy,“ hodnotí riešenie Bc. Eva Macháčková zo spoločnosti Expert Holding.

serverová skriňa EXPERT holding s.r.o.

EXPERT HOLDING POUŽÍVA ABRA SERVER DODÁVATEĽOM RIEŠENIA SA STALA SPOLOČNOSŤ MARaCO, PREMIUM PARTNER ABRA SOFTWARE.

Bc. Eva Macháčková

SPOJENIE ABRY G2 so Serverom Q100 komentuje Václav Rákosník zo spoločnosti MARaCO: „Je jasné, že Expert Holding je perspektívna firma, ktorá má pred sebou ďalší rast. Preto sme pozornosť sústredili na dostatočné dimenzovanie Servera Q100 pre prípad rýchleho rozvoja a navýšenie objemu spracovávaných dát.“

AKO PREBIEHALI prípravy na odovzdanie Servera Q100 do ostrej prevádzky vysvetľuje Petr Kacálek zo spoločnosti Systematiq, ktorá je hardvérovou divíziou ABRY: „Server sme pre Expert Holding pripravovali v rámci balíčka All-inclusive, ktorý obsahoval nielen konfiguráciu a oživenie servera na mieste, ale tiež konfiguráciu všetkých počítačov v lokálnej sieti tak, aby so serverom správne komunikovali.“

PRE EXPERT HOLDING toto riešenie znamená rýchly a spoľahlivý prístup k informačnému systému, ktorý každodenne využíva. Vďaka integrácii viac funkcií do jedného zariadenia môžu systém využívať lokálne aj vzdialene pristupujúci užívatelia.

HLAVNÝM PRÍNOSOM dodaného riešenia je jeho komplexnosť v spojení hardvérovej časti s informačným systémom ABRA G2. Od jedného dodávateľa, s jednou zárukou a jednou servisnou podporou pre HW i SW komponenty.

Základné specifikácie serveru EXPERT holding s.r.o.

RIEŠENIE NA MIERU obsahuje:
ABRA Server Q100, vrátane

  • informačného systému ABRA G2 
  • předinstalované databáze
  • terminálového servera
  • rozšírenie záruky a inštalačného balíčka All-inclusive
  • systému pre zálohovanie dát servera na externé dátové úložisko
  • záložného zdroja napájania predkonfigurovaného pre bezpečné ukončenie všetkých súčastí systému pri výpadku napájania.
ABRA servery