FV Plast

ZÍSKAVA REPORTY STLAČENÍM TLAČIDLA

Logo spoločnosti FV Plast

ABRA IGATE JE V SPOLOČNOSTI FV PLAST NÁSTROJOM ONLINE REPORTINGU, ALE AJ ZDROJOM DÁT PRE ĎALŠIU PRÁCU. PORTÁL TYPU BUSINESS INTELLIGENCE VEDENIE SPOLOČNOSTI VYUŽÍVA NA PODPORU RIADENIA NA ÚROVNI CONTROLLINGU, OBCHODU, LOGISTIKY A VÝROBY.

Ing. Kamil Mahovský, generálny riaditeľ FV Plastu Ing. Kamil Mahovský, generálny riaditeľ FV Plastu

Podnikateľský príbeh k stiahnutiu v PDF
www.fv-plast.cz

FV Plast a.s., tradičný český výrobca plastových potrubných systémov so špecializáciou na výrobu plastových rúr, tvaroviek a armatúr pre rozvody vody, vzduchu a ústredné a podlahové vykurovanie. Ing. Kamil Mahovský, generálny riaditeľ FV Plastu, firmu charakterizuje: „V súčasnosti sme druhý najväčší dodávateľ na domácom trhu. V 2 závodoch pôsobíme na 6000 m2 výrobných hál a so 180 zamestnancami produkujeme ročný obrat 730 mil. Kč. Osemdesiat percent našej produkcie smeruje do zahraničia, do viac ako 48 krajín sveta.“ 

HISTÓRIA FIRMY
História FV Plastu siaha až do roku 1990, v ktorom pán Vondráček začal podnikať ako fyzická osoba v odbore materiálov pre rozvody vody. V roku 2005 FV Plast revitalizoval starú továreň v Čelákoviciach, do ktorej následne presunul výrobu. Firma sa dobre etablovala na nových trhoch, rástol jej obrat a rozširovala výrobné portfólio. V roku 2008 prišla ponuka na odpredanie firmy nadnárodnému koncernu. Pán Vondráček sa rozhodol zachovať firmu v českých rukách a súčasne ju reštrukturalizovať. FV Plast sa stal akciovou spoločnosťou a štyria noví akcionári začali systematicky firmu pripravovať na ďalší rozvoj, rast v oblasti výroby i predaja a expanziu na ďalšie svetové trhy.

SYSTÉM V PODNIKÁNÍ
Do roku 2008 bol informačný systém ABRA G3 v spoločnosti FV Plast využívaný iba pre štatutárne agendy. V tomto roku manažment firmy rozhodol o efektívnejšom využití funkcií systému pre podporu riadenia firmy.

ERP NA MIERU
FV Plast informačný systém aktívne prispôsobovať svojim konkrétnym požiadavkám. Dokázal veľa úkonov automatizovať, a lepšie tak vo svoj prospech využívať existujúcu informačnú infraštruktúru. V systéme G3 oceňujem možnosť užívateľských úprav pre naše individuálne potreby, napríklad pri tvorbe zostáv alebo pridávaní užívateľských polí,“ hovorí Ing. David Behner, riaditeľ obchodu pre ČR a SR.

Ing. David Behner, riaditeľ obchodu pre ČR a SR Ing. David Behner, riaditeľ obchodu pre ČR a SR
Schema aplikace igate

BUSINESS INTELLIGENCE
Informačný systém je dnes úzko prepojený s aplikáciou typu Business Intelligence, ABRA iGATE. „Pomáha nielen oddeleniu controllingu, ale tiež obchodu, výrobe a logistike. Najväčším prínosom je to, že dáta v iGATE sú živé, teda online, a zároveň dostupné z akéhokoľvek zariadenia aj so vzdialeným prístupom. Dôležité je, že informácie v iGATE sú jednotné, a všetci tak pracujú s rovnakými číslami,“ upresňuje výhody reportingu David Behner, ktorý cez iGATE sleduje predovšetkým výkony obchodníkov.
 

INFORMÁCIE Z ABRA IGATE NAPLNILI NAŠE OČAKÁVANIA. Z REPORTOV SEGMENTOVANÝCH PO JEDNOTLIVÝCH TRHOCH SME NAPRÍKLAD EFEKTÍVNE A PRESNE ZISTIL, AKÝ JE V DANÝCH OBLASTIACH NÁŠ NAJPREDÁVANEJŠÍ SORTIMENT.

Ing. David Behner, riaditeľ obchodu pre ČR a SR

ABRA G3
je v FV Plaste využívaná predovšetkým pre účtovníctvo, skladové hospodárstvo, cenotvorbu, obchod a kontrolu nad výnosmi a nákladmi. Spojenie s reportingovým nástrojom iGATE David Behner hodnotí: „Som rád, že používame systém, ktorý je jednoduchý a s Abrou si maximálne a bezchybne rozumie.“ ABRA iGATE umožňuje v plnej prevádzke sledovať rôzne parametre a následne potom

  • sledovať vývoj napr. skladových zásob v čase,
  • pracovať s aktuálnym prehľadom obratu, manažérskymi výsledovkami,
  • pružne reagovať na informácie o pohľadávkach a záväzkoch z obchodného styku a pod.

KAŽDODENNÁ PRÁCA S iGATE
Technický pohľad na prácu s reportingovým nástrojom prináša Miroslav Černý, špecialista na informačné systémy vo firme FV Plast: „Pred využitím iGATE sme museli najskôr usporiadať a zjednotiť dáta v informačnom systéme. Následne sme začali tvoriť reportingové zostavy. Teraz používame, mimo iných, 4 plne automatizované sady reportov, ktoré predtým controlling pripravoval pravidelne niekoľko dní. Dnes nie je iGATE využívaný iba pre reporting, ale aj ako zdroj dát pre ďalšiu špecializovanú prácu, napríklad v Exceli. Spätne vidím, že vďaka iGATE sme spoznali ďalšie vlastnosti a funkcie informačného systému ABRA.

Miroslav Černý, specialista na informační systémy Miroslav Černý, špecialista na informačné systémy

IGATE NÁM DÁVA INFORMÁCIE O SKLADOVÝCH ZÁSOBÁCH CELÉHO SORTIMENTU VO FORME GRAFU BEHOM NIEKOĽKÝCH SEKÚND, DOSLOVA NA KLIKNUTIE. PREDTÝM SME ROVNAKÉ DÁTA ZÍSKAVALI MNOHO HODÍN AŽ 3 DNI.

Miroslav Černý, špecialista na informačné systémy

BUDÚCNOSŤ FV PLAST
Kamil Mahovský vidí budúcnosť firmy jasne: „Keď sa povie plastová rúrka, tak si veľa ľudí predstaví len trúbku, ale tá problematika je oveľa širšia. Teraz sa pohybujeme len v určitých segmentoch, prevažne vnútorných tlakových rozvodov, ale oblastí, v ktorých sa môže FV Plast ďalej výrazne rozvíjať, je hneď niekoľko. Obchodná stratégia firmy sa bude v budúcich rokoch opierať o 4 piliere:

  • Rozvody - FV Aqua,
  • Kúrenie - FV Therm,
  • Obnoviteľné zdroje tepla - FV Energeo,
  • Infraštruktúra - FV Infra.
Výroba plastovej rúrky spoločnosti FV Plast

OBCHODNÝ ÚSPECH
FV Plast svoj podnikateľský úspech opiera o to, že pri predaji aj výrobe načúva u tých, ktorí s výrobkami každý deň pracujú, teda u inštalatérov a montážnych firiem. Môžu im tak ponúkať presne tie riešenia, ktoré naozaj pre svoju prácu potrebujú.