Grumant

Obchodná spoločnosť s obrábacími nástrojmi a riešením pre plnú podporu obrábacieho cyklu.


GRUMANT s.r.o. je dodávateľom technologických riešení a nástrojov pre plnú podporu obrábacieho cyklu.

Je firmou, ktorá v odvetví dodávok nástrojov pre trieskové obrábanie v deväťdesiatych rokoch prelomila zastaraný pohľad na pojem produktivita strojárenskej výroby, a ktorá v súčasnosti ťahá odvetvie progresívnym prístupom a inováciami.

Svoj pätnásťročný rast Grumant postavil na vysoko kvalitných produktoch, komplexnosti dodávok a krátkych termínoch dodania, v kombinácii s konštantným zaistením servisných služieb a technologickej podpory.

Valeri Zakrepa, GRUMANT s.r.o.Valeri Zakrepa, zakladateľ Grumant s.r.o

NÁŠ PROFIT JE VŽDY PRIAMO SPOJENÝ S ÚSPECHOM KLIENTA.

Valeri Zakrepa, zakladateľ

vrtáky GRUMANT s.r.o.

V ROKU 1993 sa Ing. Valeri Zakrepa rozhodol založiť firmu obchodujúcu s kvalitnými obrábacími nástrojmi pre trieskové obrábanie. „Nebolo ľahké vybrať dodávateľov, ktorí vynikajú nielen vysokou technickou kvalitou výrobkov, ale tiež spoľahlivosťou. Najskôr sme hľadali v Rusku, ale tam sme narazili práve na malú spoľahlivosť,“ komentuje začiatky podnikania Valeri Zakrepa.

ŠESŤ ROKOV K ÚSPECHU. „Ďalších šesť rokov sme bojovali: budovali sme sortiment od rôznych dodávateľov. Hlavným meradlom bola kvalita výrobkov. Chceli sme nájsť predovšetkým dodávateľov, ktorí ešte neboli v Česku etablovaní, a ktorí boli ochotní začať obchodovať s doteraz nezavedeným dílerom. Postupne sme vybudovali jedno z najširších portfólií obrábacích nástrojov a technológií v odvetví.

Teraz spolupracujeme s cca. 30 dodávateľmi, od ktorých berieme vždy len ich TOP produkty a z nich skladáme svoj ​​vlastný ucelený sortiment.
Preto môžeme klientovi v súčasnosti ponúknuť o cca. 40% nižšie ceny ako konkurencia, pri rovnakej alebo lepšej kvalite produktu. K tomu servisné zázemie s reakčnou dobou v rádoch hodín.“

 

ABRA NÁM POMÁHA ZAROBIŤ PENIAZE ZÍSKAŤ U UDRŽAŤ PODIEL NA TRHU BUDOVAŤ POSTAVENIE U KLIENTA .

Valeri Zakrepa, zakladateľ

V DEVÄŤDESIATYCH ROKOCH si vedenie Grumant uvedomilo, že je potrebné predovšetkým prekonať priepastný technologický rozdiel oproti západnému svetu. Vedenie začalo presadzovať progresívne pracovné postupy orientované na výsledok a produktivitu a naberať mladých, schopných a kreatívnych obchodníkov.

V tej dobe bolo treba usilovne pracovať so zlozvykmi českého strojárstva. Klient musel pochopiť, že správne zvolený moderný nástroj vybraný podľa relevantných parametrov, spolu s kvalitným naprogramovaním procesu a strategickou organizáciou obrábacieho procesu, môže až desaťnásobne zvýšiť produktivitu výroby, znížiť spotrebu nástrojov, kvapaliny, elektriny a následne aj fixných nákladov

MERADLOM VŠETKÉHO JE PRODUKTIVITA. V roku 1996 Grumant hľadal nové pracovné sily a súčasne prostriedky pre zvýšenie produktivity práce. Tým sa nakoniec stal informačný systém ABRA, ktorý si získal vedenie firmy už pri prvej prezentácii, z ktorej bolo jasné, že zautomatizovať pôjde veľa každodenných činností.

náradie GRUMANT s.r.o.

Vďaka ABRE vzrástla 5-násobne produktivita práce obchodného oddelenia. Pred zavedením informačného systému ABRA obchodníci ručne vystavovali faktúry, dodacie listy a iné dokumenty. Po jeho zavedení jeden pracovník obchodného oddelenia denne prijme v priemere 58 objednávok, spracuje 30 ponúk a vytvorí 12 objednávok voči svojim dodávateľom, čo bolo predtým nemysliteľné. Maximálne sa tiež zjednodušila tvorba dokladov.

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO firmy je tvořeno především:

  • nástroji pro třískové obrábění (frézy, soustružení, vrtáky, upínače)
  • přístroji pro seřizování
  • přístroji určenými pro měření a seřizování nástrojů k CNC obráběcím strojům
  • unikátním Toolboxem s patentovaným 3D vydávacím mechanismem a CAD/CAM softwarem

V EKONOMICKEJ KRÍZE posledných rokov Grumant zaznamenal výrazné zvýšenie počtu dopytov, ktoré, pri rovnakom obchodnom výsledku, musia predajcovia spracovať. Táto situácia ide vďaka ABRE veľmi dobre zvládnuť. ABRA je pre Grumant od samého začiatku obrovskou konkurenčnou výhodou. Nemenej dôležitým prínosom, ktorý informačný systém ABRA do Grumantu priniesol, je pre vedenie spoločnosti možnosť rozboru všetkých ekonomických a obchodných ukazovateľov. Management tak môže v priebehu niekoľkých minút analyzovať stav firmy, vytvárať obchodné predikcie a operatívne plánovať zmeny.

„PO PÄTNÁSTICH ROKOCH  podnikania už máme jasný recept na úspech: Náš profit je vždy a priamo spojený s úspechom klienta, a to preto, že v prípade jasnej a otvorenej dohody s ním sa z nás stáva nie objekt tendra, ale akási technologická divízia klienta, ktorej zázemie tvorí aj informačný systém ABRA. Vzájomná spolupráca medzi dodávateľom a odberateľom je potom schopná docieliť nevídaných výsledkov - napríklad aj násobkov zvýšenia produktivity a optimalizáciu celého procesu obrábania. Klient potom môže prijímať zákazky, ktoré pre neho boli skôr stratové. Rád potom zaplatí za naše nástroje. Fakticky nám ale platí za Know-how, ako získať vysokú produktivitu. ABRA je pre nás od samého začiatku obrovskou konkurenčnou výhodou."