Kredit

Výrobná spoločnosť so sortimentom regálových systémov zbiera dáta o výrobe v reálnom čase

Kredit

Ovládací panel výrobnej linky

OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ KREDIT, spoločnosť pôsobí na českom trhu od roku 1992. Špecializuje sa na výrobu skladovej techniky a regálových systémov. S produktmi dodáva komplexný zákaznícky servis, vrátane montáží a poradenstva. Firma si svoje zázemie vybudovala takmer na hraniciach medzi Českou a Slovenskou republikou, v Slavkove neďaleko Uherského Hradišťa.

Deväť typových radov regálových konštrukcií KREDIT aplikuje v šestnástich technologických skupinách statického a dynamického skladovania. Ucelené riešenia skladových systémov dodáva do skladových priestorov, archívov a mraziarní. V každej z týchto oblastí prináša inováciu a automatizáciu. Skladové systémy spoločnosti KREDIT sú úsporné a racionálne postavené. Založené sú na diaľkovo ovládateľnom posuvnom riešení, ktoré zaisťuje prehľadnú, bezpečnú a úspornú prevádzku.

KREDIT je úzko zameraný na vyčíslenie prínosu pre svojich klientov. Pri novo budovaných skladoch sa úspory  obvykle blížia polovici prevádzkových nákladov a prínosy pre investora sú tak jednoznačné. V mraziarenskom priemysle ponúka úsporu nielen priestorovú, energetickú, ale tiež čisto prevádzkovú, napr. v spotrebe osvetlenia.

V priebehu rokov sa KREDIT z firmy regionálneho významu stala dynamicky sa rozvíjajúcou výrobno-obchodnou spoločnosťou s európskou pôsobnosťou, stále však zostáva výhradne českou spoločnosťou.

PRE NAŠU VÝROBU JE SPOJENIE INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ABRA G4 S TERMINÁLMI SEMBOX OD BARTECHU DOBRÝM RIEŠENÍM PRE ON-LINE KONTROLU A VYHODNOCOVANIE VÝROBNÝCH DÁT.

správca siete firmy Kredit

VÝCHODISKOVÉ SITUÁCIE, spoločnosť KREDIT využíva ERP ABRA G4, ktorý podporuje bežné obchodné, ekonomické a výrobné procesy firmy s plnou previazanosťou jednotlivých agend.
KREDIT sa s ohľadom na zvyšovanie vlastnej produktivity práce zameral na automatizáciu skôr ručne spracovávaných agend. Napríklad previedol sprievodky do digitálnej podoby a výrazne tak skrátil čas pracovníkov a chybovosť v záznamoch. Na druhú stranu nie príliš dokonalá evidencia výrobných procesov zapríčinila neprehľadnosť vo výrobných dátach. Túto situáciu komentoval firemný správca informačného systému: „V tejto dobe sa nedalo s dátami o výrobe dobre pracovať. Nebolo v našich silách výrobu priebežne kontrolovať a reálne vyhodnocovať. Rozhodli sme sa nájsť nástroj, ktorý nám bude poskytovať on line informácie o našej výrobe.“

Ovládací panel

skladové priestory spoločnosti Kredit

ZMENA, v spojení s rozvojom firmy a jej certifikáciou ISO 9001:2000 a 14001:2004 nastali nové požiadavky na okamžité vyhodnocovanie a zber dát z výroby. Spoločnosť KREDIT využila odporúčanie informačného systému ABRA G4 a oslovila hodonínsku firmu Bartech. Hľadala riešenie s cieľom komplexného zberu informácií o všetkých výrobných zákazkách.

Vo výberovom konaní stanovila tieto požiadavky:

  • komunikácia s ERP ABRA G4 v reálnom čase
  • zber dát o každej operácii vo výrobe (začiatok operácie, koniec operácie, dáta  o pracovníkovi)
  • kontrola dát z výroby
  • jednoduché riešenie (ako na inštaláciu, tak aj na neskoršiu správu — ideálne vlastnými silami)

ĽUDIA VO VÝROBE RIEŠENIE PRIJALI, JE JEDNODUCHÉ A TIEŽ KOMUNIKÁCIA S ABROU PREBIEHA OKAMŽITE A BEZPROBLÉMOVO.

správca siete firmy Kredit

RIEŠENIE. Spoločnosť Bartech najskôr, v spolupráci s dodávateľom ERP ABRA G4, spravila analýzu podmienok a požiadaviek a následne dodala riešenie zodpovedajúce potrebám zákazníka. Do výroby umiestnila terminály Sembox s pripojenými snímačmi čiarových kódov Motorola. Systém je cez štandardné Ethernet rozhranie prepojený s firemným serverom, ktorý dáta zbiera a zároveň celý systém riadi

ZAVEDENIE NOVÉHO SYSTÉMU  komentuje správca siete z firmy Kredit: „Ľudia vo výrobe riešenie prijali, pre užívateľov je jednoduché a komunikácia s ABROU prebieha bez zdržaní, celé riešenie reaguje okamžite a bezproblémovo. Pre našu výrobu je spojenie informačného systému ABRA G4 s terminálmi Sembox od Bartechu dobrým riešením pre on-line kontrolu a vyhodnocovanie výrobných dát.“

Zo spoločnosti Bartech využitie Semboxov v spojení so snímačmi čiarových kódov hodnotí Michal Pivka, obchodný konzultant: „On-line dáta z výroby umožňujú získať veľmi rýchlo prehľad o výrobku, zjednodušujú vyhľadávanie „problémových“ dielov vo výrobe a v spojení s výrobným systémom znemožňujú prácu na dieloch, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu výrobku. Manažment určite ocení možnosť analyzovať rôzne aspekty výroby, ako je využiteľnosť strojov, počty a typy nepodarkov, dodržovania technologických postupov atď.“

ovládací panel

Sembox je zariadenie určené ku zberu dát a riadenie výrobných procesov. Dáta prijímané z ľubovoľných periférnych zariadení odovzdáva nadradenej aplikácii na serveri, ktorá ich ďalej vyhodnotí a prípadne uloží do databázy.

VYHODNOCENÍ PROJEKTU, které vzešlo ze spolupráce firmy Bartech a dodavatele ERP ABRA G4, splnilo veškeré požadavky, které na něj zákazník kladl. Pracovníci ve výrobě nyní mají minimální práci se čtením čárových kódů z výrobních průvodek. Společnost KREDIT získala on-line informace o stavu zakázek. Tato data aktuálně využívá k vyhodnocování výrobních nákladů a vytváření výrobních statistik. Stejně tak je využívají obchodníci společnosti a i samotní zákazníci, kteří mají přehled o rozpracovanosti zakázek. Do budoucna KREDIT uvažuje o využití dat z výroby pro mzdové podklady firmy.