Laktos

Česká mliekarenská tradícia

LAKTOS A.S. je tradičnou českou značkou, ktorej obchodná známka bola prvýkrát registrovaná už v roku 1936, a ktorá je dodnes chránená v medzinárodnom registri. História Laktosu však siaha ešte o niekoľko desiatok rokov ďalej, až na počiatok dvadsiateho storočia.

Najväčší rozkvet Laktos dosiahol v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, kedy ročne spracovával 340 mil. litrov mlieka, keď zjednocoval najväčšie mliekarenské závody v republike. Stal sa tak najväčším výrobcom a distribútorom mliečnych výrobkov.

Oldčich Klimovič, LaktosOldřich Klimovič, hlavný účtovník spoločnosti Laktos.

PÁČI SA NÁM ROZBOR ZISKU PRI JEDNOTLIVÝCH VÝROBKOCH, KTORÝ ABRA UMOŽŇUJE.

Oldřich Klimovič, hlavný účtovník

V ROKU 1993 bol Laktos sprivatizovaný a novú éru začal s orientáciou na export mliečnych komodít. Dnešné podnikateľské aktivity spoločnosti Laktos stoja predovšetkým na troch základných pilieroch: zahraničnom obchode, vnútroštátnom obchode a predaji kŕmnych zmesí. Štvrtým pilierom sa pomaly stáva obnovená výroba mliekarenských delikates. 

V DNEŠNEJ DOBE Laktos obchoduje predovšetkým s distribútormi potravín, veľkoobchodmi a spracovateľskými  firmami, s medzinárodnými maloobchodnými reťazcami, stravovacími zariadeniami a sieťou nezávislých obchodníkov vo viac než tridsiatich krajinách celého sveta. Jeho ročný obrat činí 1,3 mld. Kč.

Tavené sýrové kuličky Laktos

Mapa zastúpenie Laktos

LAKTOS je tiež spoluvlastníkom logistickej a distribučnej spoločnosti v bulharskom Burgase, ktorá je exkluzívnym distribútorom významných zahraničných a bulharských potravinárskych firiem.

SPOLOČNOSŤ LAKTOS sa v novodobej histórii mohla oprieť o niekoľko veľmi úspešných výrobkov. Odbornej verejnosti najznámejší bude zrejme Laktosan, mliečna náhradka pre teľatá, ktorý je v oblasti kŕmnych zmesí natoľko známym pojmom, že sa jeho názov začal používať ako všeobecný termín. V mliekarenskom odvetví medzi najznámejšie výrobky patrí Smetánek, Jovokoktejl alebo Biokys.

NÁVRAT K VÝROBE Na rok 2009 Laktos naplánoval obnovu vlastnej výroby mliekarenských výrobkov. Znamenalo to zaistiť výrobnú linku, nove odbytiská, pracovníkov do výroby a nástroj pre evidenciu výrobného procesu. Potreba nového evidenčného nástroja bola spojená s nutnosťou obnovy účtovného programu, a tak Laktos vypísal výberové konanie na komplexný informačný systém.

ABRU SME OBSTARALI PREDOVŠETKÝM KVÔLI VÝROBE, VĎAKA EVIDENCII ŠARŽÍ SME ZÍSKALI PORIADNE INFORMÁCIE O CENÁCH SUROVÍN.

Oldřich Klimovič, hlavný účtovník

VÝBER INFORMAČNÉHO SYSTÉMU bol podriadený predovšetkým naplneniu požiadaviek na komplexnú podporu výrobného mliekarenského procesu,  hlavne evidencie ingrediencií na úrovni výrobných šarží a nadväznosť na podvojné účtovníctvo. Kľúčovým tiež bolo vyriešenie automatizovaného prenosu dát s externým logistickým partnerom, firmou Nagel Česko, vrátane zaistenia evidencie šarží a expirácií v informačnom systéme Logenius.

ABRA SOFTWARE vo výberovom konaní, ktorého sa zúčastnila desiatka firiem, uspela s ERP ABRA G3. Ponúkla riešenie, ktoré komplexne pokrylo obchodné, výrobné, skladové aj ekonomické oblasti firmy.

Z MNOHÝCH FUNKCÍÍ, ktoré ABRA G3 ponúka, je možné v obchodnej oblasti uviesť napr. implementovanú EDI komunikáciu s obchodnými reťazcami a užívateľsky veľmi jednoduchú tvorbu dokladov pre realizáciu priamych dodávok. Ďalej legislatívnu podporu pre všetky druhy tuzemského aj zahraničného obchodu s následnou automatickou tvorbou výkazov DPH, súhrnných hlásení a Intrastatu.
Vo výrobe evidenciu výrobných receptúr všetkých požadovaných typov, evidenciu skutočne spotrebovaných surovín alebo evidenciu hotových výrobkov s väzbou na konkrétny výrobný príkaz. 

Etiketa camembertu Laktos

Laktos syry

Syr od Laktosu

V SKLADOVOM hospodárstve ABRA mimo iného vyriešila automatizovanú synchronizáciu dát s externým logistickým skladom, a to až na úroveň šarží. Funkcie systému rozšírila na mieru vytvorená cenotvorba.

PRE MANAGEMENT spoločnosti Laktos priniesla ABRA G3 predovšetkým analytické nástroje pre sledovanie obratov a vyhodnocovanie skutočných marží predajov vo finančnom aj množstevnom vyjadrení.

LAKTOS je dynamická a úspešná obchodne výrobná spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou. Svoje  aktivity v súčasnosti rozširuje ako v oblasti mliekarenstva, tak v potravinárskom priemysle.
Laktos svoje obchodné úspechy stavia na tradícii, dobrej povesti, spoľahlivosti a skúsenostiach v oblasti obchodu a výroby.

Námet s líškou, vranou a syrom zo známej Ezopovej bájky bol hlavným motívom syrových etikiet firmy Laktos už v tridsiatych rokoch minulého storočia. Dôkaz toho, že námet  je rozšírený aj v iných krajinách, je možné nájsť na mnohých etiketách, ktoré sú k videniu v galérii Laktos Collection: www.laktoscollection.cz