PFAHNL BACKMITTEL PEČIE S ABROU

ABRA G3 JE V SPOLOČNOSTI PFAHNL BACKMITTEL ZÁKLADNÝM KAMEŇOM PRE OBCHODNÚ ČINNOSŤ A NÁSTROJOM PRE TVORBU VIACJAZYČNÝCH MANAŽÉRSKYCH VÝSTUPOV PRIPRAVOVANÝCH PRE MATERSKÚ SPOLOČNOSŤ V RAKÚSKU.

Miroslav Lipavský, riaditeľ českého zastúpenia Pfahnl Backmittel v LitomyšliMiroslav Lipavský, riaditeľ českého zastúpenia Pfahnl Backmittel v Litomyšli

Pfahnl Backmittel, spol. s r.o. patrí pod rakúskou spoločnosť PFAHNL Backmittel GmbH, ktorá svojou históriou siaha až do 15. storočia. České zastúpenie so sídlom v Litomyšli zamestnáva 18 pracovníkov, obchoduje s pekárenskými a cukrárskymi surovinami, zlepšujúcimi prípravkami, koncentrátmi a strojmi pre pekárne a cukrárne. Vo vlastnom školiacom stredisku organizuje odborné kurzy a semináre pre pekárov a cukrárov.

HISTÓRIA FIRMY
Mlyn Pfahnl je štvrtou najstaršou rodinnou firmou v Hornom Rakúsku. Firma bola založená už v roku 1476 a teraz je v jej vedení už 18. generácia Pfahnlov. So 150 zamestnancami firma dosahuje najvyššiu ročnú produkciu 170 000 ton vysoko kvalitných múk a pekárenských zmesí pri celkovom obrate 42 mil. Eur. Export činí zhruba 65% produkcie. Firme bola prepožičaná rakúska značka kvality Austria - Gütezeichen.

ABRA JE ŠTANDARDNOU SÚČASŤOU NAŠICH MESAČNÝCH PORÁD. UKAZUJE NÁM NAŠE ZISKY A PREHĽADY OBCHODNEJ ČINNOSTI.

Miroslav Lipavský, riaditeľ českého zastúpenia

PŘÍRODA A TECHNIKA
Príroda a najnovšia technika tvoria u Pfahnla CZ perfektnú symbiózu. Energiu získava z vlastnej fotovoltaickej elektrárne a v novom modernom sídle využíva najnovšie úsporné IT technológie.

„Už v začiatkoch podnikania nášho českého zastúpenia sme si vybrali Abru, vtedy G2. Potrebovali sme nástroj pre kompletné vedenie účtovníctva, evidenciu obchodných prípadov a manažérske výstupy,“ hovorí riaditeľ spoločnosti Miroslav Lipavský.

„ABRA je základ pre naše prehľady a obchodnú činnosť. Ukazuje naše zisky a tržby, je štandardnou súčasťou našich mesačných porád. Dnes môžem povedať, že informačný systém ABRA s nami doslova rastie: prešli sme na vyšší systém ABRA G3, ktorý si prispôsobujeme svojim špecifickým potrebám,“ dodáva Miroslav Lipavský.

ABRA NÁM VĎAKA MOŽNOSTIAM TVORBY DEFINÍCIÍ V JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMOCH OPAKOVANE ŠETRÍ ČAS PRI MESAČNOM REPORTINGU DÁT PRE MATERSKÚ FIRMU.

Petra Bednářová, hlavná účtovníčka

ABRA G3 V PFAHNL BACKMITTEL
Informačný systém je využívaný pre kompletnú účtovnú a obchodnú agendu, pre správu pohľadávok, miezd a Intrastat. Systém využívajú účtovníci, skladníci aj predajcovia cez vzdialenú plochu, ktorí vďaka tomu môžu vystavovať faktúry v teréne.

„Obchodníci si hneď u zákazníka skontrolujú stav skladu. Rovnako tak okamžite vidia aj predaje segmentované po firmách,“ opisuje využívanie systému hlavná účtovníčka Petra Bednářová.

„Nám v účtovnom oddelení uľahčuje prácu možnosť zadávať v adresári firiem definície, vďaka ktorým generujeme reporty práce predajcov s napárovaním práce technológov (kombinácie kódov firiem a kľúčov), môžeme tak veľmi efektívne pracovať s províznym systémom a pripravovať podklady pre mzdy.“

Podnik PfahnlPfahnl Backmittel v Litomyšli

REPORTY PRE MATERSKÚ FIRMU
České zastúpenie Pfahnl Backmittel spracováva účtovníctvo aj pre slovenskú pobočku. Materskej spoločnosti v rakúskom Pregartene poskytuje pravidelné reporty, v ktorých spolu s českými dátami uvádza aj údaje zo slovenskej pobočky. K tvorbe dátových kociek Pfahnl používa integrovaný modul v systéme G3, Business Intelligence, ktorý automaticky vytvára mesačné reporty a porovnanie. „ABRA nám umožňuje reportovať dáta do našich viacjazyčných verzií výstupov súvahy a výsledovky, pre Rakúsko aj Slovensko,“ vysvetľuje Jaroslava Buřvalová, účtovníčka slovenskej pobočky Pfahnl.

Schema postupu reportingu firmy Pfahnl

ROZVOJ SPOLOČNOSTI
„Už 20 rokov si v Pfahnle plníme podnikateľské sny. Vybudovali sme stabilné české a slovenské zastúpenie, od roku 2010 máme špičkové školiace stredisko a v roku 2014 sme postavili nový sklad. Ako koncern vyvážame do 27 štátov, vyrábame v dvoch mlynoch, z ktorých jeden patrí k najmodernejším zariadeniam v celosvetovom meradle,“ hovorí Miroslav Lipavský„Systém ABRA G3 je flexibilný v spracovaní nových požiadaviek, bude pre nás podporou nášho rozvoja. Naše plány sú aj naďalej smelé, chceli by sme aj v Česku rozbehnúť vlastnú výrobu.“