Kontaktný formulár
×
 • Telefonická hotline

  Telefonická hotline poskytuje priamu podporu zo strany kvalifikovaného pracovníka.

  Hotline poskytuje rýchlu technickú podporu. Operátori poskytujú základné poradenstvo v oblasti prevádzky SW ABRA a drobné poradenstvo pri užívateľských úpravách systémov. Za predpokladu väčšieho rozsahu poradenstva zaistí servisný zásah u klienta alebo odporučí iný postup riešenia požiadavky.

  • je poskytovaná užívateľom so zaplatenou licenčnou službou (resp. Premium support) alebo so zmluvou FIT! na prenájom licencií
  • je k dispozícii v pracovné dni v čase od 7 do 19 hodín
  • v čase vyššej záťaže sú hovory držané vo fronte, operátori ich postupne vybavujú v poradí, v akom boli do fronty zaradené
  • pokiaľ sa nám nedovoláte a čakáte na spojenie dlhšie ako 10 minút, budeme Vás spätne kontaktovať

  Čo telefonická hotline rieši?

  • riešenie problémov s prevádzkou SW ABRA
  • drobné poradenstvo pri užívateľských úpravách tlačových zostáv, výpočtových schém, predkontácií, exportov, definícií SQL dotazov atp.
  • oznamovanie chýb
 • Servis pomocou vzdialenej správy

  Poradenstvo, ktoré nemožno vyriešiť po telefóne alebo cez Zákaznícky portál, je možné riešiť prostredníctvom vzdialeného prístupu. Táto forma vzdialenej správy sa nazýva ABRA eService.

  Operátor hotline alebo konzultant v tomto prípade pristupuje cez zabezpečené pripojenie k počítaču používateľa a pracuje s jeho ostrými dátami, čo umožňuje rýchlo analyzovať a riešiť problém presne v mieste, kde vznikol.

  Servis pomocou vzdialenej správy

  • rýchle a bezpečné pripojenie
  • analýza problému priamo na počítači zákazníka s ostrými dátami
  • on-line prenos súborov medzi poskytovateľom servisu a užívateľom

  ABRA eService šetrí čas i peniaze.