Kontaktný formulár
×

Užívateľské školenia a webináre zdarma

Užívateľské školenia poskytujú základné zoznámenie sa s rôznymi agendami informačných systémov ABRA. Na školeniach sú preberané najčastejšie využívané pracovné postupy, precvičujú sa úkony zo štandardných firemných procesov.

Užívateľské školenia sú poskytované v rámci licenčnej služby zdarma. Užívateľ má možnosť kurzy absolvovať aj opakovane. Školenie dopĺňame tiež e-learning kurzami, ktoré poskytujú úplnú časovú flexibilitu vo výučbe. V rámci e-learningu sprístupňujeme tiež znalostné testy, ktoré zamestnávateľom pomáhajú vyhodnocovať systematické vzdelávanie pracovníkov.

Na základné užívateľské školenia môžete nadviazať odbornými seminármi.

Najbližšie školenie

28.06.2018 9:00BRATISLAVAZáklady ovládania ABRA
28.06.2018 9:00WEBINÁREZáklady ovládania ABRA
28.06.2018 13:00BRATISLAVAFakturácia, pokladňa
28.06.2018 13:00WEBINÁREFakturácia, pokladňa
12.07.2018 9:00BRATISLAVAÚčtovníctvo - Banka, primárne doklady, DPH

Tu nájdete všetky školenia a webináre radené od najbližšieho. Filtrovať môžete ľubovoľne po kliknutí na ikonku filtra.

Rýchle filtre:

Miesto Datum Téma školenia Kapacita
Filtr:
BRATISLAVA 28.06.2018 9:00 - 13:00 Základy ovládania ABRA 8
WEBINÁRE 28.06.2018 9:00 - 13:00 Základy ovládania ABRA 8
BRATISLAVA 28.06.2018 13:00 - 17:00 Fakturácia, pokladňa 7
WEBINÁRE 28.06.2018 13:00 - 17:00 Fakturácia, pokladňa 8
BRATISLAVA 12.07.2018 9:00 - 13:00 Účtovníctvo - Banka, primárne doklady, DPH 7
WEBINÁRE 12.07.2018 9:00 - 13:00 Účtovníctvo - Banka, primárne doklady, DPH 8
BRATISLAVA 12.07.2018 13:00 - 16:30 Účtovníctvo - Predkontácie, účtovné výkazy 7
WEBINÁRE 12.07.2018 13:00 - 16:30 Účtovníctvo - Predkontácie, účtovné výkazy 8
BRATISLAVA 19.07.2018 9:00 - 13:00 Skladové hospodárstvo - Evidencie, doklady 8
WEBINÁRE 19.07.2018 9:00 - 13:00 Skladové hospodárstvo - Evidencie, doklady 8
BRATISLAVA 19.07.2018 13:00 - 17:00 Skladové hospodárstvo - Definície, uzávierka a riadenie skladov 8
WEBINÁRE 19.07.2018 13:00 - 17:00 Skladové hospodárstvo - Definície, uzávierka a riadenie skladov 8
BRATISLAVA 26.07.2018 9:00 - 13:00 Tlačové zostavy 8
WEBINÁRE 26.07.2018 9:00 - 13:00 Tlačové zostavy 7
BRATISLAVA 26.07.2018 13:00 - 17:00 Mzdy - Nastavenie a definícia 7
WEBINÁRE 26.07.2018 13:00 - 17:00 Mzdy - Nastavenie a definícia 6
BRATISLAVA 02.08.2018 9:00 - 12:30 Účtovníctvo - Hlavné účtovné uzávierky, definície výkazov 6
WEBINÁRE 02.08.2018 9:00 - 12:30 Účtovníctvo - Hlavné účtovné uzávierky, definície výkazov 3
BRATISLAVA 02.08.2018 13:00 - 16:30 Majetok 6
WEBINÁRE 02.08.2018 13:00 - 16:30 Majetok 6
BRATISLAVA 09.08.2018 9:00 - 13:00 Objednávky, Nákup 8
WEBINÁRE 09.08.2018 9:00 - 13:00 Objednávky, Nákup 8
BRATISLAVA 09.08.2018 13:00 - 17:00 Objednávky, Predaj 8
WEBINÁRE 09.08.2018 13:00 - 17:00 Objednávky, Predaj 8
BRATISLAVA 16.08.2018 9:00 - 13:00 Základy ovládania ABRA 8
WEBINÁRE 16.08.2018 9:00 - 13:00 Základy ovládania ABRA 8
BRATISLAVA 16.08.2018 13:00 - 17:00 Fakturácia, pokladňa 8
WEBINÁRE 16.08.2018 13:00 - 17:00 Fakturácia, pokladňa 8

Téma školenia

 • Objednávky, Predaj

  Ekonomický seminár zaoberajúci sa procesmi, ktoré obvykle predchádzajú vystaveniu predajných daňových dokladov. Je zameraný na prácu s objednávkami prijatými s záväznosťou na riadenie skladových zásob a pružnou prácou s cenami. Naučíte sa vystavovať objednávky, rezervovať tovar alebo určovať predajné ceny. Odporúčame ho absolvovať všetkým, ktorí vytvárajú alebo pracujú s objednávkami prijatými alebo ponukami, hlavne obchodníkom, a s ohľadom na vaše konkrétne podmienky i účtovníkom alebo fakturantom.

  Objednávky:

  • zmysel a použitie ponúk vydaných
  • evidencia a práca s objednávkami prijatými
  • rezervácia tovaru na skladoch
  • kontrola stavu a pohybov skladových zásob

  Predaj:

  • tvorba predajných cenníkov, definícia cien
  • použitie zliav na dokladoch

  Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame absolvovať semináre "Fakturácia, pokladňa" a "Skladové hospodárstvo".

  Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame vopred absolvovať semináre "Základy ovládania ABRA" a "Mzdy - Personalistika".

  E-learningový kurz venujúci sa obsahu tohto seminára nájdete na stránke http://e-learning.abra.eu (prihlasovacie údaje sa líšia od prihlásenia do Zákazníckeho portálu).

  Miesto Datum Volná místa
  Filtr: NONE
  WEBINÁRE 09.08.2018 13:00 - 17:00 8
  BRATISLAVA 09.08.2018 13:00 - 17:00 8
 • Základy ovládania ABRA

  Seminár je určený všetkým užívateľom začínajúcim prácu v systéme ABRA G1, G2, G3 alebo G4. Počas seminára sa zoznámite so základným grafickým rozhraním a ovládaním IS ABRA. Naučíte sa používať štandardné tlačidlá a funkcie, vytvárať nové záznamy v číselníkoch a dokladoch, opravovať ich, tlačiť a prípadne mazať. Podrobne je preberaná práca s adresárom firiem. Odporúčame ho absolvovať všetkým začínajúcim užívateľom.

  Zoznámenie sa so systémom ABRA:

  • prihlásenie do systému, zmena hesla
  • grafické rozhranie, pohyb v systéme, ovládanie systému, funkčné klávesy
  • obsah modulov a jednotlivých agiend
  • práca s nápovedou
  • použitie všeobecných funkcií - vytvorenie, oprava, kopírovanie a mazanie záznamov
  • vyhľadávanie, triedenie, označovanie, obmedzovanie záznamov
  • možnosti tlače a tlačových zostáv
  • práce s číselníkom Adresár firiem, súvislosti, osoby, predchodcovia

  E-learningový kurz venujúci sa obsahu tohto seminára nájdete na stránke http://e-learning.abra.eu (prihlasovacie údaje sa líšia od prihlásenia do Zákazníckeho portálu).

  Miesto Datum Volná místa
  Filtr: NONE
  WEBINÁRE 28.06.2018 9:00 - 13:00 8
  BRATISLAVA 28.06.2018 9:00 - 13:00 8
  BRATISLAVA 16.08.2018 9:00 - 13:00 8
  WEBINÁRE 16.08.2018 9:00 - 13:00 8
 • Objednávky, Nákup

  Ekonomický seminár zaoberajúci sa procesmi, ktoré obvykle predchádzajú vystaveniu nákupných daňových dokladov. Je zameraný na prácu s objednávkami vydanými s záväznosťou na riadenie skladových zásob. Naučíte sa vystavovať objednávky, požiadavky pre ne alebo prejsť procesom obstarávacieho konania. Odporúčame ho absolvovať všetkým, ktorý vytvárajú alebo pracujú s objednávkami vydanými, hlavne nákupcom, vedúcim skladov, a s ohľadom na vaše konkrétne podmienky i účtovníkom nebo fakturantom.

  Objednávky:

  • evidencia a práca s objednávkami vydanými
  • generovanie požiadaviek, objednávok vydaných
  • kontrola stavu objednaného tovaru

  Dodávateľské cenníky:

  • evidencia nákupných cien

  Dopytové konaní:

  • sprievodca zadaním dopytu
  • objednávanie položiek

  Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame absolvovať semináre "Fakturácia, pokladňa" a "Skladové hospodárstvo".

  Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame vopred absolvovať semináre "Základy ovládania ABRA" a "Mzdy - Personalistika".

  E-learningový kurz venujúci sa obsahu tohto seminára nájdete na stránke http://e-learning.abra.eu (prihlasovacie údaje sa líšia od prihlásenia do Zákazníckeho portálu).

  Miesto Datum Volná místa
  Filtr: NONE
  WEBINÁRE 09.08.2018 9:00 - 13:00 8
  BRATISLAVA 09.08.2018 9:00 - 13:00 8
 • Fakturácia, pokladňa

  Prvý z ekonomických seminárov. Naučíte sa, ako robiť daňové doklady, ako vytvárať fakturačné a pokladničné doklady pri predaji i nákupe, a to predovšetkým v tuzemsku. Odporúčame ho absolvovať všetkým, ktorí vytvárajú alebo pracujú s daňovými dokladmi, najmä fakturantom a účtovníkom, a s ohľadom na vaše konkrétne podmienky aj obchodníkom a všetkým, ktorí pracujú s pokladňou

  Pokladňa:

  • pokladničné doklady, platby v hotovosti

  Fakturácia:
  • evidencia faktúr vydaných a prijatých
  • evidencie zálohových listov a daňových zálohových listov
  • evidencia opravných daňových dokladov (dobropisov), potvrdenie dobropisov
  • fakturačné reporty

  Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame vopred absolvovať seminár "Základy ovládania ABRA".

  Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame vopred absolvovať semináre "Základy ovládania ABRA" a "Mzdy - Personalistika".

  E-learningový kurz venujúci sa obsahu tohto seminára nájdete na stránke http://e-learning.abra.eu (prihlasovacie údaje sa líšia od prihlásenia do Zákazníckeho portálu).

  Miesto Datum Volná místa
  Filtr: NONE
  WEBINÁRE 28.06.2018 13:00 - 17:00 8
  BRATISLAVA 28.06.2018 13:00 - 17:00 7
  WEBINÁRE 16.08.2018 13:00 - 17:00 8
  BRATISLAVA 16.08.2018 13:00 - 17:00 8

 • Mzdy - Nastavenie a definícia

  Rozširujúci seminár v oblasti miezd a personalistiky pre užívateľov, ktorí si chcú modul Mzdy a personalistika sami nastaviť alebo prispôsobiť svojim potrebám a predstavám. Zameriame sa na úpravy definícií a parametrov používaných v agendách Mzdy a personalistika. Súčasťou seminára je aj komplexný príklad doplnenie ďalšaj položky do mzdy so všetkými potrebnými krokmi pre správnu evidenciu a začlenenie do výpočtov miezd. Odporúčame ho absolvovať vedúcim mzdovým účtovníkom a správcom systémov ABRA.

  Nastavenie systému:

  • sprievodca nastavením firmy

  Nastavenie miezd:

  • sprievodca nastavením miezd
  • nastavenie parametrov
  • mzdové obdobie
  • globálne premenné
  • definície pracovných kalendárov
  • druhy pracovných pomerov
  • definície platieb
  • nastavenia jednotlivých číselníkov
  • definície uzávierky

  Zadanie novej zložky:

  • definovanie užívateľských položiek
  • úprava formulárov mzdových listov a pracovných pomerov
  • úprava výpočtových schém
  • jednoduchá úprava výplatnej pásky

  Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame vopred absolvovať semináre "Základy ovládania ABRA", "Mzdy - Personalistika" a "Mzdy - Spracovanie miezd".

  Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame vopred absolvovať semináre "Základy ovládania ABRA" a "Mzdy - Personalistika".

  E-learningový kurz venujúci sa obsahu tohto seminára nájdete na stránke http://e-learning.abra.eu (prihlasovacie údaje sa líšia od prihlásenia do Zákazníckeho portálu).

  Miesto Datum Volná místa
  Filtr: NONE
  WEBINÁRE 26.07.2018 13:00 - 17:00 6
  BRATISLAVA 26.07.2018 13:00 - 17:00 7
 • Majetok

  Seminár na špecifickú oblasť majetku je určený všetkým užívateľom, ktorí pracujú s evidenciou majetku a jeho odpismi. Odporúčame ho absolvovať užívateľov pracujúcim s evidenciou majetku, t.j. zvyčajne účtovníkom.

  Nastavenie majetku:

  • nastavenie parametrov
  • nastavenia odpisových skupín
  • číselník zodpovedných osôb
  • číselník druhov majetku

  Majetok:

  • evidencia kariet dlhodobého majetku
  • evidencia kariet majetku s históriou (majetok skôr odpisovaný)
  • doklady zaradenie do evidencie
  • doklady zmeny vstupnej ceny
  • doklady vyradenie dlhodobého majetku
  • odpisy majetku a zaúčtovanie odpisov

  Drobný majetok:

  • evidencia drobného majetku

  Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame vopred absolvovať seminár "Základy ovládania ABRA".

  Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame vopred absolvovať semináre "Základy ovládania ABRA" a "Mzdy - Personalistika".

  E-learningový kurz venujúci sa obsahu tohto seminára nájdete na stránke http://e-learning.abra.eu (prihlasovacie údaje sa líšia od prihlásenia do Zákazníckeho portálu).

  Miesto Datum Volná místa
  Filtr: NONE
  BRATISLAVA 02.08.2018 13:00 - 16:30 6
  WEBINÁRE 02.08.2018 13:00 - 16:30 6
 • Skladové hospodárstvo - Evidencie, doklady

  Prvý zo seminárov v oblasti skladového hospodárstva. Naučíte sa pracovať so skladovými kartami alebo skladovými dokladmi. Odporúčame ho absolvovať skladníkom, pracovníkom v logistike, a s ohľadom na vaše konkrétne podmienky aj obchodníkom, fakturantom alebo účtovníkom.

  Skladová evidencia:

  • práca s číselníkom skladových kariet, základné funkcie
  • evidencia skladových kariet, popis polí na skladovej karte
  • evidencie čiastkových kariet, dodávateľov, odberateľov, náhrad

  Skladové doklady:

  • evidencie a vystavenie príjemiek, dodacích listov, vratiek a prevodiek
  • skladová inventúra
  • kontrola skladových pohybov

  Sériové čísla a šarže:

  • evidencia kariet so sériovými číslami a šaržami
  • doklady so sériovými číslami a šaržami
  • pohyby sériových čísel a šarží

  Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame vopred absolvovať seminár "Základy ovládania ABRA".

  E-learningový kurz venujúci sa obsahu tohto seminára nájdete na stránke http://e-learning.abra.eu (prihlasovacie údaje sa líšia od prihlásenia do Zákazníckeho portálu).

  Miesto Datum Volná místa
  Filtr: NONE
  WEBINÁRE 19.07.2018 9:00 - 13:00 8
  BRATISLAVA 19.07.2018 9:00 - 13:00 8
 • Skladové hospodárstvo - Definície, uzávierka a riadenie skladov

  Druhý zo seminárov v oblasti skladového hospodárstva, určený všetkým, ktorí menia nastavenia skladového hospodárstva, zaobstarávajú manažérske reporty, tvoria cenníky a vykonávajú uzávierku skladov. Odporúčame ho absolvovať vedúcim skladníkom, správcovi systému ABRA, a s ohľadom na vaše konkrétne podmienky aj obchodníkom a účtovníkom.

  Nastavenie:

  • definície skladov
  • definície skladových typov
  • definície skladového menu

  Výstupy:

  • skladové reporty- stav skladu, súpiska obratov
  • uzávierka skladov, ocenenie skladových zásob
  • výpočet skladových cien

  Predaj:

  • tvorba predajných cenníkov
  • nastavenia skladových zliav

  Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame vopred absolvovať seminár "Základy ovládania ABRA"

  E-learningový kurz venujúci sa obsahu tohto seminára nájdete na stránke http://e-learning.abra.eu (prihlasovacie údaje sa líšia od prihlásenia do Zákazníckeho portálu).

  Miesto Datum Volná místa
  Filtr: NONE
  WEBINÁRE 19.07.2018 13:00 - 17:00 8
  BRATISLAVA 19.07.2018 13:00 - 17:00 8
 • Tlačové zostavy

  Seminár pre správcov systému ABRA a pokročilých užívateľov, ktorí si chcú sami vytvárať a vykonávať jednoduché úpravy definícií tlačových zostáv. Zoznámite sa s možnosťami vstavaného editora tlačových zostáv a precvičíte si vytváranie a úpravy vlastných zostáv ako napríklad zmien formátov a pozícií údajov, pridanie ďalších údajov alebo vymazanie z existujúcich definícií, vkladanie obrázkov a grafických prvkov a podmieňovanie tlače. Odporúčame ho absolvovať správcom systémov ABRA a skúseným užívateľom.

  Tlačové zostavy:

  • editor tlačových zostáv
  • popis prvkov a pruhov zostavy
  • vloženie obrázku, vloženie textu
  • vloženie dát z dostupného dátového objektu
  • úpravy vlastností prvkov
  • práce so základnými funkciamii

  Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame vopred absolvovať seminár "Základy ovládania ABRA".

  E-learningový kurz venujúci sa obsahu tohto seminára nájdete na stránke http://e-learning.abra.eu (prihlasovacie údaje sa líšia od prihlásenia do Zákazníckeho portálu).

  Miesto Datum Volná místa
  Filtr: NONE
  BRATISLAVA 26.07.2018 9:00 - 13:00 8
  WEBINÁRE 26.07.2018 9:00 - 13:00 7
 • Účtovníctvo - Banka, primárne doklady, DPH

  Základný seminár pre všetkých účtovníkov. Zautomatizujete si procesy, ktoré zvyčajne vykonávajú účtovníci. Naučíte sa evidovať daňové doklady vrátane kontroly stavu platieb, vstupovať do účtovníctva pomocou interných dokladov, evidovať bankové výpisy a spracovávať platobné príkazy alebo priznania DPH. Odporúčame ho absolvovať všetkým účtovníkom, a s ohľadom na vaše konkrétne podmienky aj ďalším zamestnancom, ktorí môžu pracovať s platobnými príkazmi a výpisy.

  Banka:

  • definície bankového účtu
  • evidencia žiadostí o platobné príkazy
  • spracovanie platobného príkazu
  • opakované platby
  • evidencia bankových výpisov

  Účtovníctvo:

  • vzájomné zápočty
  • interné doklady
  • ostatné príjmové a výdavkové doklady
  • rady dokladov a účtovnej radu

  DPH:

  • zdanenia záloh- vysvetlenie princípu
  • tvorba DPH
  • blokácie dokladov

  Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame vopred absolvovať seminár "Základy ovládania ABRA".

  E-learningový kurz venujúci sa obsahu tohto seminára nájdete na stránke http://e-learning.abra.eu (prihlasovacie údaje sa líšia od prihlásenia do Zákazníckeho portálu).

  Miesto Datum Volná místa
  Filtr: NONE
  BRATISLAVA 12.07.2018 9:00 - 13:00 7
  WEBINÁRE 12.07.2018 9:00 - 13:00 8
 • Účtovníctvo - Hlavné účtovné uzávierky, definície výkazov

  Nadväzujúci seminár pre účtovníkov. Precvičíte si účtovné procesy, ako napríklad realizáciu zaúčtovanie dokladov, prácu s účtovnými zápismi, zostavovanie výkazov a reportov, kontrolu salda a vykonávanie účtovnej uzávierky. Odporúčame ho absolvovať všetkým účtovníkom, najmä hlavným.

  Účtovníctvo:

  • definície účtovného rozvrhu
  • práce s účtovnými žiadosťami
  • práce s účtovným denníkom
  • hlavná kniha
  • kontrola saldokonta - účtovný denník súvzťažne
  • účtovné reporty
  • účtovná uzávierka - účtovná závierka a čiastkové uzávierky
  • zadanie počiatočných stavov účtov

  Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame vopred absolvovať seminár "Základy ovládania ABRA".

  E-learningový kurz venujúci sa obsahu tohto seminára nájdete na stránke http://e-learning.abra.eu (prihlasovacie údaje sa líšia od prihlásenia do Zákazníckeho portálu).

  Miesto Datum Volná místa
  Filtr: NONE
  BRATISLAVA 02.08.2018 9:00 - 12:30 6
  WEBINÁRE 02.08.2018 9:00 - 12:30 3
 • Účtovníctvo - Predkontácie, účtovné výkazy

  Nadväzujúci seminár pre účtovníkov, v ktorom sa zameriame na procesy, ktoré zvyčajne vykonávajú účtovníci alebo správcovia systému. Naučíte sa sami upravovať predkontácie účtovania dokladov, zostavovať účtovné výkazy a podobne. Odporúčame ho absolvovať hlavným účtovníkom a správcom systémov ABRA.

  Účtovné predkontácie:

  • definície výrazových i nevýrazových účtovných predkontácií
  • definície podmienok riadkov
  • použitie funkcií a premenných pre tvorbu predkontácií

  Účtovné výkazy:

  • zostavovanie výkazov
  • užívateľské definície účtov
  • význam funkcií použitých vo výkazoch

  Prepojenie účtovníctva na MS Excel:

  • používanie doplnku NxTurnOver
  • vytváranie vlastných výkazov

  Pre úspešné zvládnutie tohto seminára odporúčame vopred absolvovať semináre "Základy ovládania ABRA" a "Účtovníctvo - Hlavné účtovné uzávierky".

  E-learningový kurz venujúci sa obsahu tohto seminára nájdete na stránke http://e-learning.abra.eu (prihlasovacie údaje sa líšia od prihlásenia do Zákazníckeho portálu).

  Miesto Datum Volná místa
  Filtr: NONE
  BRATISLAVA 12.07.2018 13:00 - 16:30 7
  WEBINÁRE 12.07.2018 13:00 - 16:30 8

FILTR

Od Do Miesto Kapacita od
WEBINÁRE
BRATISLAVA
FILTRUJ