Kontaktný formulár
×

Vedenie účtovníctva

Svojim klientom už roky prinášame profesionalitu a zodpovednosť vo vedení účtovných agend.

Klientov zastupujeme pri všetkých rokovaniach s úradmi štátnej správy, finančným úradom, Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami. Sme poistení pre prípad spôsobenia škody či chyby; garantujeme diskrétnosť a maximálnu ochranu všetkých dát.

Celé účtovníctvo alebo len časť? Vyberte si z ponuky:

  • zadávanie dokladov
  • účtovanie rutinných a zložitých operácií
  • zostavovanie DPH a ostatných priznaní (cestnej dane, dane z príjmov právnických osôb)
  • spracovanie účtovnej závierky
  • finančnú a ekonomickú analýzu (vrátane návrhu riešenia)
  • optimalizáciu podnikových procesov (supervízie účtovných postupov)
  • metodické služby (návrhy metodických postupov, zostavovanie smerníc ...)
  • sprostredkovanie audítorských služieb

Vďaka vlastnému vývoju informačných systémov a certifikácii v účtovných službách sme na legislatívne zmeny pripravení s veľkým predstihom pred nadobudnutím účinnosti.

Mám záujem o bližšie informácie